DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 21     <-- 21 -->        PDF

posvema- U mnogo se slučajeva kod ove forme već od podnožja pored
glavnog terminalnog izbojka razvijaju i pobočni, pa stablo izgleda, kao
da se sastoji od više debala. Tu karakteristiku, da se naime razvija po
više samostalnih terminalnih odvjetaka, pokazuje piramidalna forma
često već od mladosti. Ako ne u prvoj, a ono u drugoj ili trećoj godini
opaža se to redovno potpuno jasno. Istina, grane i ogranci brzo zatvore
deblo, čempres je brzo posvema obučen, ali otvarajući mu krošnju lako
ćemo se osvjedočiti o pomenutoj činjenici. Međutim veći broj odvjetaka
ne smeta, a da piramidalni čempres ne poprimi svoju toliko izrazitu
formu, jer smještaj grana i ogranaka daje uslove za to.


Slika 3. Čempresi kod Gospe od Zdravlja kod Trogira.
Foto: Dr. Baien.


U blizini ove skupine čempresa, koja je podignuta ručno, dolaze
elementi makije odnosno elementi spontane mediteranske šume: Laurus
nobilis, Viburnum tinus, Coronilla emeroides, Phillvrea media, Quercus
ilex, Pistacia lentiscus. Osim toga tu dolazi Punica granatum, Ruscus
aculeatus, Paliurus Spina Christi; tu dolazi Asparagus i Smilax, a dolazi
mnogo i Euphorbia Wulfenii. Uz puteve dolazi obilno Lyceum europaeum.


Posmatrajući ovu skupinu, u kojoj su stabla razmjerno jakih dimenzija,
a kojih se starost cijeni, kako rekoh, na 80—100 godina, našao sam
da ima primjeraka i do 40 cm prsnoga promjera, a 20 više metara visine.


Nije teško konstatovati, da je ove čemprese silno zahvatio Buprestis
cupressi. Pri ispitivanju napadnutih debala pala mi je u oči činjenica,
da je ovaj štetočinja napao stabla, koja su bilo okresana bilo zasječena
bilo drugim načinom izranjena. U vezi ove činjenice treba imati
pred očima izvjesne pomenute karakteristike piramidalnoga čempresa,
koje se i ovdje jasno vide. On je po svojoj prirodi obučen do podnožja.
Zbog naročitih prilika u Mediteranu nije ova okolnost bez svoga zaseb


355