DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Posmatrajući čiste skupine čempresa kod Trogira, pa onda sastojine
na »Marjanu«, gdje je on miješan najviše sa alepskim borom, izgleda da
se sporo čisti od grana i piramidalna i horizontalna forma. Naročito treba
istaći, da se forma horizontalna i u sklopu jasno razlikuje, pokazujući da
je sasvim nezavisna od utjecaja sklopa, jer i u sklopu zadržava svoj
karakteristični habitus.


Ni na staništu kod Trogira ni na »Marjanu« nema mnogo podmlatka,
a da bi se moglo govoriti o njegovom šumsko-gospodarskom značenju.
U mješovitim sastojinama na »Marjanu«, gdje je čempres na izrazitom
Kršu, nema pod njim prostirke. Prostirka je pod
borovima.


b) Staništa u okolini Metkovića.


U okolini Metkovića uzeo sam u proučavanje dvije kulture. Prvo je
kultura »B o b a 1 j«. Ona je podignuta na tipičnom golom Kršu godine
1926/27. Ekspozicija istočna i jugoistočna. Na površini ima dosta mrtvoga
kamenja. Inače su slojevi vapnenca najviše okomiti. Obilna je terr a


::,..... --.


Slika 5. Kultura »Bobalj « kod Metkovića.
Foto: Dr. Baien.


r o s s a. Od vegetacije, koja je ovdje spontana, mnogo dolaze naročito
vrste Salvia officinalis i Paliurus Spina Christi.
Ova se kultura sastoji od vrsta Cupressus sempervirens var. pyramidalis
i Cupressus sempervirens var. horizontalis. Tu i tamo sađen je


P. halepensis, tako te ima čempresa oko 0.8, a bora 0.2. Kultura je prema
autentičnim podacima izvedena sa jednogodišnjim sadnicama. Danas
357