DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Naročito je ovdje bogat podmladak na osojnoj strani poodraslih čem


presovih skupina. (Slika 7)


Ova skupina zaslužuje pažnju još iz jednog vrlo interesantnog raz


loga. Iako su sva starija stabla, koja se u ovom slu


čaju mogu nazvati matičnima, piramidalne forme,


medu podmlatkom nalazimo i po koji horizontalni


primjerak . Međutim treba istaći, da je njihov broj vrlo malen, upravo


iščezava prema broju piramidalnih.


Skupine na staništima u Župi dolaze vrlo često


sa hrastom meduncem (Quercus lanuginosa), koji


ovdje ulazi u makiju.


Ove čempresove skupine izgledaju vrlo zdrave, ali nisu mnogo ni


kljaštrene.


Slika 7. Kultura čempresa na crvenici u Župi sa alepsikim borom i prnjom.
Foto: Dr. Baien.


d) Stanište u Konavljima — Čilipi.


Obišao sam više čempresovih skupina, koje dolaze (kao i u Župi) i
na laporu i na crvenici i koje se vrlo dobro pomlađuju prirodnim putem
čineći familijarne skupine i podsjećajući na preborne sastojine. I ovdje
dolazi gotovo isključivo piramidalna forma. Međutim pod matičnim
stablima odnosno sa strane matičnih stabala nalazimo, ali i tu u
vrlo maloj mjeri, i po koji primjerak horizontalne forme. To je navelo
narod na tvrdnju, da se ponekad piramidalna forma »i zmetne
« u horizontalnu.


S obzirom na vrste drveća, u kojima dolazi čempres, treba istaći,
da ovdje nalazimo još jači, izrazitiji mediteranski karakter nego u Župi.
Naročito je interesantnija makija s donje strane Konavoske doline, u Olli—


360