DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 29     <-- 29 -->        PDF

U makiji dolaze ove vrste: Pistacia lentiscus, Phillyrea media,
Myrtus italica, Olea Oleaster, Viburnum tinus, Juniperus oxycedrus, Vitex
agnus castus, Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Coronilla emeroides,
Spartium junceum, Cistus salvifolius, Erica verticillata, Calycotome infesta,
zatim Quercus ilex i naročito obilno Quercus coccifera. Osim toga
dolazi ovdje Nerium oleander; u osobito lijepim primjercima dolazi i
Euphorbia dendroides. Upravo ove dvije poslednje vrste, koje redovno
ne nalazimo u našim makijama — a s njima i oštrika (Q. coccifera) —
daju zasebno obilježje ovome staništu. Planike nisam našao.


Vrlo je interesantno, da ovdje dolazi Euphorbia dendroides. Pored
nje dolazi — vjerojatno kultivirana — Opuntia. Od drugih biljnih vrsta
dolazi obilno Inulla candidissima i Asphodelium. Između kamenja je vrlo


Slika 9. Čempresi kod Orebića na Pelješcu.
Foto: Dr. Baien.


obilna Brachvpodium ramosum (goršćica), glavna trava na ovim
staništima.


Od primiješanih četinara, koji bi sa čempresom imali tvoriti glavnu
sastojinu, dolazi Pinus halepensis i nešto Pinus maritima. Kultiviran je
ovdje i koji crni bor (Pinus nigra), koji svojim deformisanim habitusom
jasno pokazuje, da ovo nije njegovo stanište. Deblo mu je naime kratko,
krošnja rijetka, grane horizontalne,


Ovo je po svome smještaju izrazito prisojno stanište. Nije li možda
za planiku i suviše suho?


Razmatrajući makiju na ovome staništu nije teško utvrditi, da je
njezin sastav često promjenljiv. Tako nalazimo Nerium oleander uz more,
a onda iščezava, pa opet dolazi na višim položajima. Kapinike (Calyco


363