DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 30     <-- 30 -->        PDF

tome infesta) ima malo, malo je i česmine, ali je zato vrlo mnogo oštrike,
mnogo vrijesa pozemljuha, a dosta i trišlje (Pistacia lentiscus). Između
njih se izdiže čempres dajući glavno obilježje, toliko karakterističnu fizionomiju,
čitavoj biljnoj zajednici. Dolazak alepskog bora, koji je ovdje
primiješan u većoj mjeri, ne umanjuje utjecaj čempresa u davanju pomenutog
obilježja.


U ovim sastojinama čempresa, koje nisu (kako rekoh) male sku


pine, možemo lako razlikovati ove etaže:


1. donju, u kojoj prevlađuje Cistus salvifolius, Osyris alba, a
naročito Erica verticillata.
2. srednju, u kojoj dolaze poglavito Phillyrea, Ollea, Ceratonia pa
Q. ilex i 0- coccifera3.
gornju, u kojoj čempres zauzima glavno mjesto, a pored njega
alepski bor, negdje i rogač (Ceratonia siliqua).
I na ovim se staništima čempres izvrsno pomlađuje prirodnim putem
kao i na staništima u Župi i u Konavljima. Razlozi su isti i o njima
će biti riječi kasnije.


Pri proučavanju najmlađih skupina i ovdje kao i u Čilipima upada
u oči činjenica, da rano rode sjemenom i da su najčešće vezane za vrijes
pozemljuh. Samo je ovdje to još izrazitije. U vrijesu pored čempresa nalaze
povoljne uslove za klijanje, a onda i za razvijanje, još i druge vrste.
Najčešće sam tu pored čempresa našao vrste Juniperus oxycedrus,
Viburnum tinus i Quercus coccifera.


Prema tome formacija vrijesa pozemljuha znači važan stadij u
razvijanju odnosno u procesu prirodnog pomlađivanja ovih šuma uopće,,
a napose u razvijanju vrsta od vrijednosti kao što je čempres.


Analogan sam slučaj ranije ustanovio na staništima čempresa u
Konavljima (Čilipi). Tamo izbija iz vrijesa pozemljuha, uz čempres, poglavito
planika.


Ova nas opažanja upućuju na to, da je i humozni sloj pod pozemljuhom,
a i sam pozemljuh naročito koristan za prirodno pomlađivanje
i čempresa i drugih vrsta.*


U vezi navedenih opažanja mogli bismo sukcesiju na ovim staništima
postaviti ovako:


Brachypodium,


Erica verticillata,


Cupressus, Juniperus, Viburnum tinus, Quere u s


coccifera,
Cupressus sa vrstama, koje čine gornju etažu, znači klimaks.


f) Stanište na Korčuli-


U blizini Korčule nalazi se stara skupina čempresa
piramidalne forme kod crkve sv. Antuna, koji su posađeni početkom
XVIII stoljeća. U okolici ovih čempresa, u makiji, pa po obrađenim
zemljištima — po baštinama — ima dosta podmlatka.


Makija se sastoji od ovih vrsta: Pistacia lentiscus, mnogo Olea
Oleaster, Myrtus italica, Quercus ilex, Ceratonia siliqua, Viburnum tinus,


* Ispod vrijesa pozemljuha uzimaju humoznu zemlju za odgajanje cvijeća. Pisac.
364