DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo,** Cistus salvifolius, Erica arborea,
Erica verticillata, zatim Helichrysum, Smilax, Brahypodium. Osim toga
dolazi ovdje u makiji obilato Asphodelium. Tu dolazi i Paliurus Spina
Christi, pa i Punica granatum.


Ovdje se vrlo dobro vidi prodiranje čempresa u makiju.^No ovo prirodno
pomlađivanje ni izdaleka nije onako intenzivno, kao "na Pelješcu
ili u Konavljima. Ispitujući makiju brzo se može utvrditi, da je visoka
makija (česmina, a naročito planika) potisnula vrijes pozemljuh. U vezi
istaknutih opažanja o odonosu, koji postoji između pozemljuha na jednoj
i pomlađivanja čempresa ( i drugih vrsta) prirodnim putem na drugoj
strani, izlazi da potiskivanje pozemljuha odnosno osvajanje staništa po
drugim vrstama, koje u stvari čine klimaks, a ne čempresom, znači po
svemu i zaustavljanje širenja čempresa u izvjesnoj mjeri.


U pogledu zdravstvenoga stanja ovih čempresa, koji su svakako
jedni od najstarijih na našim staništima, došao sam do istih zaključaka
kao i prije na drugim staništima: izranjene odnosno zasječene čemprese
napao je i ovdje Buprestis cupressi.


III.
ŠUMSKOGOSPODARSKE OSOBINE ČEMPRESA.


Da bi se dobila slika o važnosti čempresa i o njegovim šumskogospodarskim
osobinama na našim staništima, potrebno je uzeti u bliže
razmatranje direktne i indirektne koristi, koje on daje i koje može davati,
a onda je potrebno razmotriti i njegove uzgojne karakteristike u širem
smislu. Jedno i drugo je od interesa za šumara.


Za razmatranje prvoga daće podlogu prikupljeni podaci i razmišljanje
o osiguranju i olakšavanju života kao i poljoprivredne, pa i uopće
biljne proizvodnje u Mediteranu; za drugo će dati glavnu osnovicu opažanja
na proučavanim staništima i izvršene analize stabala.


1.
Koristi, koje nam može dati šumsko gospodarstvo u Mediteranu,
ogledaju se u više pravaca- Momenti, koji te koristi dovode do izražaja,
mogli bi se sažeti u ovome:


1. proizvodnja drveta i nuzgrednih produkata, koje daje Šuma;
2. zaštita biljne proizvodnje, naselja i prolaznih puteva od klimatskih
nepogoda, naročito od vjetra;
3. podizanje estetskih uslova;
4. poboljšavanje odnosno pripremanje zemljišta za rentabilniju
proizvodnju.
U vezi sa ovim momentima treba posmatrati i rad oko uzgajanja,
pomlađivanja i njegovanja sastojina. Na mnogim se staništima može povezati
i proizvodnja drveta i davanje zaštite naseljima, prolaznim putevima
i poljskoj proizvodnji, a mogu se zadovoljiti i estetske potrebe. Na
drugim će staništima biti od važnosti samo davanje zaštite zbog osiguravanja
uspjeha u rentabilnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. Podizanje


** Na ovom staništu planiku mnogo .napada zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea!).
Pisac.


365