DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 32     <-- 32 -->        PDF

estetskih uslova doći će u mnogo slučajeva u prvi red, jer je s time
vezana zasebna privreda — promet stranaca. Tu je upravo indirektni
utjecaj šume na odvijanje narodnoga života često puta veoma velik, pa
se ponekad i ne može po svojoj zamašnosti uporediti sa razmjerno
malom vrijednošću drveta, što ga daje šuma.


U zemljama mediteranskim cijeni se čempresovo drvo od davnih
vremena. Stari Grci mnogo su ga i upotrebljavali i cijenili. Od njega su
gradili sarkofage, upotrebljavali su ga za gradnju lađa, od njega su pravili
vrata za hramove, a i kipove mnogim božanstvima. Držeći ga svetim
drvetom sadili su ga od davnine oko hramova. Djela velikih umova i
predmeti od naročite vrijednosti čuvali su se u sanducima od čempresa.
I vrata bazilike Sv. Petra u Rimu bila su od čempresa i trajala su 800
godina-34 Sve u svemu, u staro doba zvali su čempres zbog njegove vrijednosti
»dos f i 1 i a r u .«...


Osobine, koje ima čempresovo drvo (fina žica, kompaktnost i u
dobrim prilikama velika trajnost), daju dovoljno razloga da se ono i
danas cijeni. Ponekad mu je žica toliko gusta, da se godovi mogu brojiti
jedino povećalom. Izblanjano i politirano čempresovo drvo vanredno je
lijepo. Žućkaste je boje, koja djeluje vrlo ugodno. Išarano je crvenkastom
nervaturom, koja također mnogo doprinosi njegovoj ljepoti. Ljepotu mu
povećavaju i ponekad vrlo česti tamni čvorići. Na poprečnom presjeku
lako se može ustanoviti, da kod 30—40 godišnjih stabala srčevina


3/4


zauzima 2/3 — od ukupne površine.
P i c c i o 1 i navodi, da mu je specifična težina u svježem 0,750,
sušenom na zraku (15—16% vlage) 0,616, a potpuno suhom 0,565."s


Čempresovina, dobro osušena, ne baca se i ne puca. U mnogome
se takmiči sa drvetom pitch-pine. U južnijim krajevima Dalmacije izrađuju
od čempresa pokućstvo i mnogo ga cijene. Od njega nalazimo u
seljačkim kućama u okolini Dubrovnika — naročito u Župi i Konavljima


— izrađene škrinje, redovno dugačke po nekoliko metara, da mogu
(zatvorene) služiti i kao klupa. One su vrlo dugotrajne i u porodici (kao
predmet od naročite vrijednosti) redovno prelaze od koljena na koljeno.
Kao materijalu za pokućstvo diže mu vrijednost i činjenica, što ne
pušta moljce, da se u njemu razvijaju i zadržavaju. To se pripisuje jakom
aromatičnom mirisu, što ga čempresovo drvo zadržava kroz decenije.


Čempresovinu cijene i kao odlično građevno drvo, pa mu je upotreba
kod gradnje kuća danas u okolini Dubrovnika velika i vrlo česta.
Mnogo se upotrebljava za krovnu konstrukciju — za krovni lijes —
vjenčanice, rožnjike i letve, a osim toga i za pragove i uspražnice, a
naročito mnogo za prozorne okvire- Na Korčuli su je u novije doba
upotrebljavali i za gradnju čamaca. Ona se upotrebljuje i za vinogradske
pritke, no prema opažanjima u Konavljima ne traje dugo.


Čempresovina gori dobro ostavljajući iza sebe miris, koji potječe
od smole, a koji podsjeća na miris tamjana.
U čempresa smoljnjaci se sastoje iz jedne ćelijice.37 No on ipak
sadrži mnogo smole, što se može lagano konstatovati već pri jednostav-


Marko M a r č i ć, Čempres, Š. L. 1929.


A. Pavari , Monografia del Cipresse in Toscana, Firenze 1934.
Ibidem.
Ugrenović , Tehnologija drveta, druga knjiga, Zagreb 1932.
366