DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 35     <-- 35 -->        PDF

čempresa u jednom ili u dva reda. Vanjski se red ostavlja niži. Na vapnenim
zemljištima branici redovno nisu visoki i podižu se od raznih biljnih
vrsta spontane flore.


Na povoljnim stanišnim prilikama eukaliptus daje vrlo dobar branik
(Tripolis, Sardinija). Eukaliptus cijene naročito zbog toga što brzo raste,
daleko brže nego čempres. Međutim se čempres ističe ovdje kao vrsta,
koja daje vjetrobran pravilniji i zbijeniji. Kombinacija čempresa i eukaliptusa
u Tripolisu daje doba rezultat. Dok ne poraste čempres (prve
tri-četiri godine), daje zaštitu eukaliptus.


Zaštitni pojas vrši svoj utjecaj na daljini, koja je jednaka njegovoj
3—5 strukoj visini (Sicilija). U drugom slučaju, gdje su vjetrovi slabiji,
opaženo je, da zaštitni pojas ima utjecaja na širinu, koja je 14—18 puta
veća od njegove visine (Sardinija).


Opažanja u Tripolisu svjedoče, da su zaštitni pojasevi, načinjeni od
paominog lišća u visini od 150 cm, davali zaštitu kultiviranom zemljištu,
vrtovima i voćnjacima, i na daljini od 30—40 metara.


U Tripolisu se podiže zaštitni pojas od eukaliptusa samo u jednom
redu i 12—20 m daleko od zemljišta, koje treba zaštititi od vjetra, jer će
inače žilje eukaliptusa ispreplesti zemljište, na kome je kultura, koja
treba da se zaštiti. Razumljivo je, da takovo smještanje eukaliptusa umanjuje
njegov zaštitni utjecaj.


U izvještaju pomenutoga ministarstva napominje se i to, da zaštitni
plašt gotovo ni u kojem slučaju nije od štete po susjednu vegetaciju. Naprotiv,
on pomaže da se i vlaga konzervira. Štete, koje bi mogle potjecati
od konkurencije žilja, mogu se lagano svesti na najmanju mjeru, ako
se žilje sa strane zaštićenih kultura jednostavno presiječe. Naročito se
ističe, da nasadi agruma i vinove loze ne trpe oštećivanja od strane zaštitnoga
plašta-


Pored Italije i druge su države iznijele svoja gledišta u pogledu
šteta od vjetra i u pogledu načina borbe pomoću šume odnosno pomoću
skupina stabala. Redovno se ističe velika korist, koju imaju sva zemljišta
zaštićena na taj način protiv vjetra.


O zaštitnom plastu nalazimo i druga razna mišljenja- Tako S e n n i
ističe specijalno horizontalnu formu čempresa kao vrlo podesnu za podizanje
zaštitnih plašteva protiv vjetrova ne odričući podesnost ni piramidalnoj
formi. Ti plaštevi daju mogućnosti da se zaštite nasadi agruma, pa
i nasadi badema. Čempres uz to dobro odolijeva i navali morskih vjetrova
(bez jačih posljedica). Ponekad mu krošnja ostane nešto reducirana, ali
se brzo popravi. S e n n i preporučuje, da se u cilju podizanja ovoga plašta
upotrijebe jake sadnice (pa i od 1 m visine) i da se posade u r^du,
0,70 m sadnica od sadnice, koje će prvo vrijeme trebati i jaču njegu.40


Premužić s obzirom na naša staništa na Kršu sasvim isoravno
smatra zaštitu od vjetra najvažnijim momentom za osiguranje proizvodnje.
41


Pored direktnih šteta, koje se očituju na poljoprivrednim biljnim
vrstama u lomljenju i trganju vegetativnih organa, cvijeta i plodova,


40 L. S e m n i, Consolidamento delle dune e frangiventi in Italia. Silva Mediterranea,
1935. >
41 A. P r e m u ž i ć, Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici, š. L. 1937
broj 1.


369