DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Surovost klime, kojoj je uzrokom upravo vjetar, može ublaživati
u velikoj mjeri zaštitni plašt. A tu čempres može imati i na našim staništima
prvoklasnu ulogu.


Sadanje skupine čempresa upravo u okolini Dubrovnika pokazuju,
da one daju zaštitu i ljudskim naseljima i obrađenim zemljištima. Z aštitu
od vjetra treba osigurati na mediteranskim
staništima i šumskoj proizvodnji.


Puštam iz vida oštećivanja, kakva pričinja vjetar na prostranim
šumskim područjima javljajući se brzinom, koja često prelazi 30 m u
sekundi, i iskorijenjujući mnogo puta šumu na stotinama, pa i hiljadama
ha. Štete od vjetra na mediteranskim staništima, gdje je šuma rijetko
kada prostrana, javljaju se u drugom pravcu.


Najčešće je prejako isušivanje zemljišta. Izaziva ga
redovno južnjak — već pomenuti »suhi gräd«. A od toga onda mnogo
stradavaju i starije kulture.


Vrlo je često i odnošenje gornjega sloja, osobito poslije
golomraziče ili sriži na golijetima mediteranskim- Na nezaštićenim staništima
ogoli vjetar sadnice i u rasadniku i u kulturama. Vrlo se često
zbog mehaničkog djelovanja vjetra stvara oko biljke lijevak. Dolazi žilje
na površinu i daje se mnogo mogućnosti za gubljenje vlage, pa onda i
za sve posljedice, koje dolaze od toga.


Odnošenje zemljišta i pravljenje lijevka vezano je najviše sa vjetrom
N E kvatranta — sa burom.


Hladna zračna struja (bura) uzrokom je i čestim mrazovima. Osim
golomraziče (sriži) javljaju se kao česte posljedice bure i kasn i mra z
o v i.


U vezi navedenoga treba i u šumskom gospodarstvu Mediterana
primijeniti zaštitne mjere. Protiv zimskih vjetrova (bure) treba zaštititi
mlade biljke i u rasadniku i u kulturama; u drugo doba godine treba
pružiti zaštitu poglavito protiv južnjaka.


Vrste napomenute kao podesne za podizanje zaštitnoga plašta


zbog zaštite poljoprivrednih kultura dolaze u obzir i ovdje. Medu njima


zauzima čempres jedno od najvažnijih mjesta. Cempresove sastojine ili


manje skupine podignute za zaštitu drugih sastojina odnosno za zaštitu


drugih kultura treba naročito paziti.


U vezi sa stvaranjem zaštitnoga plašta neće, držim, biti suvišno,


ako ovdje podsjetim i na potrebne zakonske odredbe u tom pogledu.


Stojeći na stanovištu, da je baš davanje pune zaštite protiv vjetra od


naročitoga utjecaja za sve kulture, potrebn o bi bilo, das c uvo


đenje sistema zaštitnih mjera pomoću zaštitnoga


plašta normira i zakonskim odredbama. Naročito vrijedi


taj princip za Mediteran.


Naš Zakon o šumama od 1. XII. 1929. govori u §-u 28- o za


štitnom pojasu dajući mogućnosti za osiguranje mjera u sastojini, koja


dolazi pod sječu, da ne bi stradala od vjetra susjedna sastojina, koja


ostaje. Za naše prilike i potrebe, sjecijalno u Mediteranu, mnogo je


važniji § 92. toga zakona.


Od stranih zakona zaslužuje pažnju mađarski zakon XIX iz


1923. godine o šumi i pošumljivanju u Mađarskoj ravnici, je r sadrž i


371