DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 38     <-- 38 -->        PDF

mnogo detaljnih odredaba, koje se odnose na stvaranje
i održavanje zaštitnoga plašt a.iS


Interesantan je i talijanski kraljevski dekret No 215
od 13. februara 1933. Govoreći o sveopćim melioracijama sadrži on medu
ostalima i ovo:44


Učvršćivanje živih pijeskova i podizanje zaštitnih plašteva sadnjom
stabala pripada u nadležnost države, u koliko je to potrebno za postignuće
općih ciljeva, kojima služe melioracije.


Podizanje zaštitnih plašteva na našim staništima
specijalno od čempresa treba da bude najuže
povezano sa melioracionim radovima na golijetima
u Mediteranu . Po potrebi treba to normirati i zasebnim zakonskim
odredbama.


Slika 12. Cempresova kultura u Sinju.
Foto: Ing. Marčić.


Kao izrazita mediteranska vrsta čempres mnogo doprinosi estetici
primorskih krajeva. Naročito je pogodna kombinacija njegova sa lišćarima
(česmina) pa sa drugim raznim četinarima (pinj, alepski bor, cedar).
Ne može se ni zamisliti ljepota Primorja bez vegetacije, koja odgovara
primorskim staništima. Naša domaća flora je toliko interesantna,
da je rijetko kada može zamijeniti koja strana vrsta, koja ti se s njome
u ljepoti mogla takmičiti. Čempres sa česminom i pinjom rijetko kada
neće zadovoljiti i najistančaniji ukus- Za to pri stvaranju nasada, koji
imaju za cilj da pomognu ljepoti naših primorskih krajeva, a koji onda
imaju da privuku i zadrže stranca na našoj obali, treba obratiti pažnju


43 Loi XIX. de 1923. sur la plantation de forets etc. V. o. c. pod 39.
44 V. o. c. pod 39.


372