DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

čempres u Senju je uginuo, a u Crikvenici ostao na životu.44" Za Bugarska´
staništa imamo podataka, prema kojima izdrži — 15° C.45


Sudeći po uspjehu prirodnoga pomlađivanja na našim staništima
jasno se vidi, da se čempres najbolje osjeća u pravoj mediteranskoj
zoni, u klimi planike, lovora i masline. Tu on nalazi svoj optimum. Istina,
kako pokazuju i navedeni podaci, zalazi čempres i dalje u zonu mješovitih
lišćara, dakle prema Mayrovoj klasifikaciji u Castanetum odnosno
u Quercetum. Samo tu, razumije se, nema govora o prirodnom pomlađivanju.
S obzirom na činjenicu, da čempres zauzima tako prostran areal
kao malo koja druga mediteranska vrsta, zauzima on i naročito mjesto
među vrstama, koje dolaze u obzir za ručno pošumljavanje, naročito na
kraškim golijetima, a i drugdje. Izvedene čempresove kulture pokazuju
to u punoj mjeri.


Naša opažanja pokazuju, da se čempres dobro razvija i na laporu
i na crvenici, i na dubljim i na plićim zemljštima. Ta nas činjenica upućuje,
da u pogledu zemljišta najčešće nema zapreka za njegovo uspješno
razvijanje, pa se čempres smatra tipičnom vrstom, koja je podesna za
najsiromašnija i najplića zemljišta, a i za zemljišta suha i kamenita. I na
kompaktnim, ilovastim, zemljištima daje također dobre rezultate. Imajući
pred očima upravo ove činjenice, čempres je vrsta naročito korisna
za podizanje proizvodnje na najsiromašnijim staništima. To potvrđuju i
navodi o čempresu na tuđim staništima.40


Čempres rodi sjemenom vrlo rano. I naša opažanja u Čilipima i na
Pelješcu, pa u kulturama kod Metkovića daju za to puno svjedočanstva.
U samoniku na stabalcima od jedva -30—50 cm visine našao sam vrlo
često po više češera. Postoji sasvim opravdano mišljenje, da ovaj prerani
urod sjemena, ako se pusti da češeri dozore, suviše iscrpljuje matično
stablo. Izgleda da je to od štete i za tok razvijanja uopće, a naročito
za formu stabla. Grmolika forma, koju često poprimaju stabalca čempresa,
čini se da je u vezi sa suviše ranim urodom sjemena. U vezi toga
biće korisno, ako se sa mladih stabalaca uklone češeri, koji su se pojavili
suviše rano.47


Čempresove sastojine podižu se najčešće ručno, sadnicama. Slijedi
to iz ranijih navoda o čempresovim staništima u nas. Uzgajanje sadnica
nije vezano sa mnogo poteškoća. Prije svega treba sabirati dozrele češere,
kad se počnu otvarati, i onda ih izložiti suncu. Pod utjecajem sunčane
toplote češeri se brzo otvaraju, iz njih ispadaju sitne lagane sjemenke,
koje su smeđe-sjajne, ako je sjeme zrelo. Klijavost čempresovog
sjemena redovno nije velika, jer ponekad ima gluhog polovica, a i više´
Kod sjetve treba dakle voditi brigu o klijavosti sjemena. S druge strane
treba obratiti pažnju suši, koja je neminovna na staništima čempresa.


Prema svojevremenim opažanjima u šumskim rasadnicima Inspektorata
u Senju dobio sam, da u rasadniku dočeka jesen otprilike broj


**a A. Kauders , Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrvatskom
Primorju. Š. L. 193.


45 D i m i t r o v i Stefan o v, Gorskodrevesni e.kzoti i razvždaneto im v Blgaria,
Sofia 1928.


46 V. o. c. pod 36.


47 V. o. c. pod 19.


375