DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ako se s njima pošumljava. Zbog toga takve biljke služe za nasade u
parkovima, za drvorede i uopće ondje, gdje ima mogućnosti da im se
obrati intenzivnija pažnja. Inače su čempresove biljke vrlo osjetljive i
gube brzo vitalnost; dosta je da budu koji dan izvađene iz zemlje (ako
nisu naročito čuvane i njegovane), pa da postanu potpuno nepodesne za
pošumljavanje: Zbog toga ih treba saditi vrlo brzo, kad se jednom izvade
iz rasadnika. Čempresu u pogledu osjetljivosti, kad je izvađen iz rasadnika,
možda konkurira jedino alepski bor. Zato ako se čempresove sadnice
otpremaju na veću daljinu, treba ih vrlo dobro spakovati, a onda
prije sadnje podesnim postupkom vratiti u život. To znači, da ih treba
držati 24 sata u mutljagu, u vodi, u kojoj je razmiješana ilovača i gnoj.


Pošumljavanje sa čempresovim biljkama može se obaviti i s jeseni
i s proljeća. Svuda, gdje jesensko-zimski vegetacioni period gotovo neopazice,
s malim prekidom, prelazi u proljetni, bolje je izvršiti sadnju
s jeseni. Inače se može sadnja izvršiti u rano proljeće.


Čempres zaslužuje pažnju na svima staništima, gdje daje uspjeha.
Prema onome, što smo napomenuli ranije, njegov areal izlazi iz našega
najizrazitijega Lauretuma i zahvata zonu mješovitih lišćara. Kao indikator
staništa, na kojima- još može uspijevati čempres, fiksirali smo zeleniku.
No naročitu pažnju zaslužuje u prilikama, gdje je posve udomaćen,
u koliko već nije i spontana vrsta, i gdje pokazuje sve osobine spontane
flore. To su staništa čempresova u izrazitom Lauretumu, u zoni bogate
makije: okolica Dubrovnika (Župa i Konavlje), pa onda Pelješac, Korčula
i slična staništa.


Obilno prirodno pomlađivanje, koje nalazimo na staništima u Župi,
u Konavljima i na Pelješcu, možemo dovesti u vezu sa klimatskim prilikama,
koje ovdje vladaju, a onda sa otvaranjem češera na matičnim
stablima, te sa uslovima, koji su potrebni za odvijanje procesa klijanja
i nicanja. Osim toga je od osobitog interesa utjecaj klimatskih činilaca
sve dotle, dok se klica odnosno ponik ne razvije u biljku, dok biljka
dovoljno ne odrveni i dok prema tome ne postane dovoljno jaka protiv
klimatskih ekstrema.


Prema opažanjima češeri se čempresovi ovdje otvaraju pod kraj
augusta odnosno početkom septembra, dakle upravo ili pred kiše, koje
redovno dolaze o jesenjoj ravnodnevici, ili za vrijeme tih kiša. Meteorološki
podaci pokazuju, da su te kiše ovdje neizbježne- U ostalom upravo
na iskorišćavanju kiša o jesenjoj ravnodnevici odnosno brzo poslije nje
osniva se i prirodno pomlađivanje drugih vrsta u Mediteranu, primjerice
alepskoga bora.44


Da se iskoriste te kiše, izvodimo u Mediteranu pod jesen i ručno
kultiviranje (sa alepskim borom i sa pinjem).


Na jednoj je strani niska temperatura, koja može ugrožavati život
mladih biljki, a s druge strane je suša, koja je na ovim staništima naročito
opasna.


M&teorološki podaci pokazuju, da je ovo kraj sa izrazitim mediteranskim
osobinama. To dokazuju u dovoljnoj mjeri i floristički elementi,
koje smo naveli. Prisustvo planike naročito zasvjedočava možda jasnije
nego ma šta drugo, da je ovdje prava zona zimzelenih lišćara. Kultura
narandže i limuna koja je ovdje moguća bez naročite zaštite i koja danas
daje dobre, rezultate, također nam je jedan jasan dokaz za to.


377