DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

žavanje tokom narednoga sušnoga ljetnoga perioda, što je od odlučnoga
utjecaja za uspjeh prirodnoga pomlađivanja uopće.
U vezi ovoga proljetna bi sjetva nailazila na mnoge zapreke. Prije
svega brzi dolazak suše ugrozio bi i klice i ponik.
Meteorološki podaci daće nam osnovicu za prosuđivanje utjecaja
klimatskih činilaca (vidi tabelu 2).48


U procesu prirodnog pomlađivanja veoma važnu ulogu ima na
ovim staništima i donja, prizemna flora — drugim riječima: elementi
makije. Poznato je, da čempres daje vrlo malo prostirke. To smo već i
prije istakli. Prema tome pod čempresom nisu redovno najbolji uslovi
za klijanje sjemena i za razvijanje korijenja, a onda ni za zaštitu potrebnu
prije svega u prvoj godini, naročito protiv suše- Elementi makije, koji
čine donju floru, od nenaknadive su važnosti u tom pogledu.


Na tim staništima, u izrazitom Lauretumu, dolazi čempres najviše
u manjim skupinama — izuzevši Pelješac, gdje su skupine veće sa više
ili manje elemenata makije. I Konavlje ima nešto većih skupina, u kojima
dolazi i Pinus halepensis i Pinus maritima. Sve spontane skupine čempresa
kod nas — ranije smo ih zbog naročitog izgleda nazvali familijarnim
skupinama — pokazuju karakteristike prebornoga tipa šume. I na
Pelješcu, gdje čempres dolazi na najprostranijoj površini od kojih desetak
ha, može se vrlo lako ustanoviti pomenuti tip. Miješanje drugih vrsta
drveća — naročito borova, bez obzira da li se radi o prebornom tipu
skupine, koji je nastao prirodnim putem, ili radi li se o podizanju kultura


— vrlo je poželjno. Čempres naime pored izvrsnih svojstava, koja smo
od česti već istakli, ima pomenuti nedostatak, da ne popravlja zemljište.
U čistoj se čempresovoj sastojini ne vraćaju zemljištu uzeta hraniva; tu
nema humusa, a pored toga zemljište ostaje suho. Izuzevši vrlo malen
broj travnatih vrsta i ponekad vrlo malo elemenata makije, često je
čempres čist u sastojini, a to znači onda i siguran put k deterioraciji zemljišta
i, naravno, sastojine.
Međutim upravo na staništima, na kojima dolazi čempres (i na
onima u izrazitom Lauretumu kao i na ostalima) treba voditi gospodarstvo
s obzirom na osiguravanje proizvodne sposobnosti zemljišta, a to
znači da se prije svega nastoji uspostaviti gusti mrtvi zemljišni pokrivač,
kako bi se stvorio humozni sloj. Osiguranje donje sastojine, koja će
pomagati i u stvaranju i u održavanju toga sloja, nameće se kao jedan od
prvih zadataka. U vezi toga slijedi dalje kao princip, da se i pri pošum-
Ijavanju čempresom i pri njegovanju čempresovih kultura primješaju i
druge vrste drveća, koje će pomagati da se ukloni pomenuti nedostatak.


Donju sastojinu treba da čine razni elementi makije. Dodavanjem
uz to i lišćara i četinara u glavnu sastojinu, čempresovu, pomoći će se i
stvaranje i nagomilavanje humusa.


P a v a r i govoreći o vrsti C. sempervirens kaže, da ona nije podesna
za stvaranje čistih sastojina, koje bi odgovarale na Kršu, i to zbog toga
što ne daje humusa, pa ne pruža ni zaštite zemljištu. U vezi toga na
zemljištu, gdje su čiste čempresove sastojine, redovno se ne može izbjeći
eroziji.


48 Meteorološki podaci Kr. mornarice za 1935. i 1936. godinu.


380