DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Na vapnenastim zemljištima, na staništima suhim i toplim u zoni
Lauretuma, najbolje može poslužiti 0- ilex i P. halcpensis. Na silikatnim
zemljištima dolazi u toj zoni u obzir prije svega Pinus maritima i Pinus
pinea. Na izmaku Lauretuma i dalje, dokle može doprijeti čempres, dobro
dolazi 0- Cerris i Q. lanuginosa.


U Konavljima (Čilipi) primiješan je čempresu Pinus maritima, a
mjestimice i Pinus pinea. Vrstu Pinus maritima ovdje naročito cijene:
ne samo za to što ona stvara dobar humus za popravljanje šumskoga
zemljišta, nego i za to što jedan dio toga humusa odnosno Cetina služi
i za đubrenje poljoprivrednih zemljišta.


Na staništima u okolini Dubrovnika našao sam sa čempresom i cer
i hrast medunac, a na staništima na Pelješcu česminu i oštriku. Gdje


Slika 16. Čempres u Konavljima (na laiporu, u Cilipima). Vide se i češeri.
Foto: Dr. Baien.


ove vrste od prirode dolaze sa čempresom, treba ih podržavati. Na staništima,
gdje ih nema, ako prilike-dopuštaju, treba ih unositi. Unoseći
lišćare, prije svega vrste hrastova, u čempresove skupine odnosno unoseći
čempres u postojeće hrastove skupine može se formirati srednja
šuma, u kojoj će nisku (donju) sastojinu činiti pomenute vrste hrastova,
visoku (gornju) sastojinu čempres i s njime eventualno tu i tamo odgovarajuća
vrsta bora, a ponegdje i koje bolje i ljepše hrastovo stablo.


Kod podizanja novih kultura treba voditi računa o vjetru tako, da
se prvi redovi, koji su mu na udarcu, sade gusto. Pri tome ne treba zaboraviti
na uzgajanje donje sastojine- U koliko na danom staništu već
postoje elementi, koji mogu činiti donju sastojinu, treba ih čuvati naj


381