DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Nikola Španić. Oni i danas pokazuju, može se reći, punu snagu i dobru
fruktifikaciju-49


U povoljnim prilikama može čempres izdržati 400—500 godina.50


U pogledu oštećivanja od strane ekstremnih klimatskih činilaca kao
i od strane žive prirode smatra se čempres vrlo otpornom vrstom. A.
P a v a r i misli, da i nema parazita iz biljnoga ili životinjskoga svijeta, koji
bi mu mogao ugroziti život. Otporan i protiv utjecaja ekstremnih klimatskih
činilaca i protiv drugih raznih oštećivanja čempres je pun vitaliteta.
51 On prkosi navalama vjetra odlično. I ako mu se žilje, naročito
na plitkom zemljištu, razvija dosta površinski, vjetroizvale nisu baš česte.


S obzirom na to, da se čempres teško čisti od grana, pa je — naročito
piramidalna forma — obučen do podnožja, deblo mu je dobro zaštićeno
od sunca, što je za sva staništa, a osobito za ona u izrazitom Mediteranu,
od neocjenjive važnosti.


Pitanje oštećivanja, kojima je uzrokom Buprestis cupressi, a koja
se dovode vezu sa okresivanjem, dotakao sam u II. dijelu ovoga rada.
Međutim ovome pitanju trebaće obratiti još i zasebnu pažnju.52


Štete od munje nisu česte kod čempresa.
Utjecaj studeni odnosno niskih temperatura očituje se na mladim
biljkama često. Lišće pocrveni, a potom uski ljuskasti listići spadnu, pa se


49 Svjedočanstvo o sadnji ovih čempresa sadrži Memori a s u 11 Veseo vato
di Cur zo la — copia di un manoscritto che sia conserva presso la famiglia
Dimitri di Curzola. Proprieta. di Francesco Portolan di Curzola, 1889. Tu nalazimo
na strani 97—98 ovo:


»Dopo piu Prelati forestieri successe la momina di vescovo in Curzola de Curzolano
Nicolo Spanich era Canonico ... Ridotto in eta senile ritirossi nella casa patrimoniale
ove terminö li suoi giorni il 29. di novembre 1707.


»Era sua idea di ridurre una sepottura per se e per i vescovi suceessori sotto
la pradella dell altare, da lui eletto nella Cattedrale di S. Antonio, ma essendo stato
dal Veneto Dominio emanato un decreto che proibiva a far simili sepotture, sospese
V opera, ne voile essere sotterato in quella sotto la pradalla del Carminé, antica sepottura
dei Prelati ma nella Cappella di S. Antonio al Monte di Zagradaz poco
distante délia Citta che col suo romittagio riedificô facendo a spese sue anch e un a
comoda strada sp a I e g´g i a t a da cipressi e riducendo nella Chiesa una
sepottura in oui fu anche sepelito.«


50 V. o. c. pod 19.


51 V. o. c. pod 19. i 35.


52 Kr. banska uprava u Splitu izdala je jedno upustvo za tamanjenje štetočinje
Buprestis cupressi, koje glasi:


Ličinke kukca Buprestis cupressi probuše i progrizu u raznim smjerovima tvrdo
i zdravo čempresovo drvo. U svrhu tamanjenja dotičnog zareznika vlasnici napadnutih
čempresovih stabala će shodno odrediti, da bušotine budu čim prije napunjene pamukom
umočenim´ u benzin ili u sumporni ugljik (CS2) i da rupice feudu nakon toga
odmah začepljene glinom ili kakvim ljepilom.


Ako su pojedina stabla jače zaražena, treba ih odmah posjeći, iz šume odalečiti
i upotrebiti kao drvo za gorivo.


U svakom slučaju treba zabraniti kljaštrenje čempresovih grana, jer se time
ne postizava ništa, a na stablu stvaraju se rane. Ove, makar kako glatke bile, vremenom,
pod uplivom vlage, postaju leglo i zametak različitih gljiva i na ovakvim
mjestima još lakše napada zareznik Buprestis cupressi.


383