DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D) sa staništa na Pelješcu (Orebić)
stablo br. 12) piramidalni čempres (O r s a n, Po´dgorje , Slika
120—128).
U vezi sa danim diagramima držim da neće biti suvišno, ako istaknem
izvjesne momente.


Staništa u Metkoviću (»Bobalj«).


Stablo br. 1 (si. 21—29)


Diagrami visinske linije i visinskoga priraštaja pokazuju, da je priraštaj
u visinu piramidalnoga čempresa do pete godine srazmjerno malen.
U to je doba čempres jedva prešao 1 m visine. Poslije toga je priraštaj
intenzivniji (između 5 i 7 godine), a onda opet pada. U sedmoj
godini dosegne visinu od 3 m, a u dvanajstoj 4 m.


Diagrami debljinske linije i debljinskog priraštaja kao i površinske
linije i površinskog priraštaja svjedoče o tipičnom sporom prirašćivanju.
To pokazuje i diagram zapreminske linije i zapreminskog priraštaja.


SI. 21. Piramidalni čempres. (Bobalj). Uzdužni
presjek. Razmjer za visinu: 2 cm = 1 m;
za debljinu 1 cm = 1 cm.


388