DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Stablo br. 2 (si. 30—38)


Diagrami visina pokazuju do pete godine analogan tok kao i kod
piramidalnoga čempresa, ali onda ovaj nešto zaostaje, tako da u sedmoj
godini dostigne visinu oko 2 m, a u dvanajstoj godini oko 3.30 m.


Diagrami debljinske linije i debljinskoga priraštaja, te površinske
linije i površinskoga priraštaja ne pokazuju većih razlika, upoređeni sa
podacima o piramidalnom čempresu. S obzirom na veću visinu piramidalnoga
čemresa diagram zapreminske linije i zapreminskog priraštaja
pokazuje slabiju proizvodnju nego kod piramidalne forme (slike 21—29)


m.
3,Sc JAO


3,oo žLL


i.iO ljio


0,30


SI. 30. Horizontalni čempres (Bobalj). Uzdužni
presjek. Razmjer za visinu; 2 cm = lm ;
za debljinu 0,5 cm = 1 cm.


m


f T 1 1 1


1 ^


Ô


\^^


-


Z


4


f 1 . \ 1 1 1 J 1


Ä" iO i 2


god.


SI. 31. Horizontalni čempres (Bobalj). Visinska linija.


391