DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

..


1 I 1 I 1 1


! 1


If.


rm


-


.


k


~


3


.


2.
1


s to u god.


..\ 1 1 1 1 1 1


S /0 1L yod.


SI. 42. Aleipski bor (Bobalj). Debljinska


SI. 40. Alepski bor (Bobalj). Visinska linija.


linija na v = 1,30 m.


cm


A\


06 Y


\.


a* \ Ct


>—._ é>


4


O.J -J >
0,1


J4/f


X i

SI. 41. Alepski bor (Bobalj). Diagram visinSI.
43. Alepski bor (Bobalj). Diagram
skoga priraštaja: a = tekući, b = prosječni. debljinskoga priraštaja na v = 1,30 m.
a = tekući, b = prosječni.


395