DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 66     <-- 66 -->        PDF

i


m


u,Oio


-


´ Š ´0 W 2a IMyod.


SI. 55. Piramidalni čempres (Predolac).
Zapreminska linija.


3


m


.Z.


Oodta


Qooo´/S


unooSc

/


S t


0,»ooZS


S ^"


mmt *´


.. ´0 /$* U 24. go d.


SI. 56. Piramidalni čempres (Predolac). Dia


gram zapreminskoga priraštaja: a = tekući,


b = prosječni.


Stablo br. 5 (si. 57—65)


Diagram visinske linije horizontalnoga čempresa pokazuje prilično
ravnomjerni visinski priraštaj sve do 22. godine. U upoređenju sa piramidalnim
čempresom na ovom staništu izlazi, da je u 11 godini iznosila
visina nešto preko 3 m. U 16. godini ona je iznosila 5 m (kao i kod piramidalnoga),
u 20. godini preko 6 m (više nego kod piramidalnoga), a u


24. preko 7 m, dakle preko 1 metar više nego kod piramidalnoga (si.
48—56).
400