DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Ovirn radom mnogo je učinjeno na otklanjanju dosadašnjih nesigurnosti u ocenjivanju
trofeja, što irna i stanoviti ekonomski značaj. ´Po bodovima, koje dobivaju
pojedine trofeje, ne daje se naime samo satisfakcija srećnom lovcu; taj momenat na
međunarodnim lovačkim izložbama ima daleko veći značaj. Svima je još u živoj uspomeni
uspeh Rumunije na međunarodnoj lovačkoj izložbi u Leipzigu, gde su Rumunji
pobrali najbolje trofeje, posle čega je započet pravi juriš bogatih lovaca iz svih ikrajeva
sveta na rumunjska lovišta, gde se danas n. pr. dobri jeleni plaćaju 1000—1500 RM.
Ne treba dokazivati, kakav upliv može to vršiti na šumsku rentu.


I kod nas se postepeno obnavljaju lovišta i neke direkcije šuma postigoše već
lepe uspehe prodajom otstrela iz svojih šuma. Zato nam nije svejedno, kako će se
ocenjivati trofeje na berlinskoj izložbi; iza uklanjanja izvesnih nepovoljnih faktora iz
dosadašnjih formula imamo opravdanih nada, da će naša država na berlinskoj izložbi
zauzeti jedno od prvih mesta, što ne će ostati bez posledica ne samo za budućnost
našeg lovstva već i našeg šumskog gospodarstva.


Dr M. M.


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


5.
redovite sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 22. augusta 1937. godine u Zagrebu.
Prisutni: Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrovi ć, podpredsjednik:
Dr. ing. Andrija Petračić, tajnik ing. Ante Pre mužić, blagajnik Oskar
D r e m i 1, odbornici gg. inženjeri : Ilija Lončar, Ivan J u v a n č i ć, Stjepan
Mikša, Milan Anić, Otmar Miklau, i urednik Šumarskog Lista prof. Dr.
ing. Antun Leva k ovi ć.


Odsustvo sii pismeno ili porukom ispričali gg.: podpredsjednik
inž. Milan L e n a r č i ć te odbornici : Ing. Vjenceslav Radošević, Ing. Ivan
S m i 1 a j, Ing. Bogdan Đ a b i ć, Ing. Fran R a v n i k, Ing. Salih D j i k i ć,
Dr. ing. Josip Balen, Ing. Boris lav Nikoli ć, Ing. Nikola M i 1 j u š, Ing.
Josip Marčić i Ing. 2 i v o j i n Vančetović.


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika
prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. —i Izvještaj tajnika
o tekućem poslovanju udruženja.
4.
— Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagajničkom poslovanju te pretres predloga
predračuna za godinu 1938.
5.
— Rasprava o projektu Uredbe o organizaciji i službi čuvarskog osoblja kod Uprave
državnih šuma. (Min. Š. i R. br. 1532).
6. — Rasprava o otkupu servituta na području bivše Bosne i Hercegovine.
7. — Rasprava o mjerama za propagandu šumarstva.
8. — Kretanje u članstvu J. Š. U. (primanje novih članova, brisanje umrlih i onih
koji su najavili istup).
604