DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9. — Rasprava o nacrtu izvještaja Upravnog odbora J. Š. U. i konačna njegova redakcija
za 61. (XVI.) glavnu godišnju skupštinu Udruženja.
10. — Definitivno utvrđenje dana za održanje 61. (XVI.) godišnje glavne skupštine,
sastav poziva i dnevnog reda za skupštinu i stručne ekskurzije.
11. — Rasprava o oporezovanju šuma i šumskih zemljišta.
12. — Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 8 i .
sati, žali što je mnogo članova odbora odsutno. Razlog je međutim, kako se vidi iz
pismenih ispričnica i isprika usmenom porukom1 terenska zaposlenost u ove dane najživljega
rada stručnog po šumama. Mnoge su isprike stigle brzojavom, a to znači da
su mnoga gg. odbornici do u zadnji čas držali, da će ipak-na sjednicu moći doći.
Ova je sjednica predzadnja u ovoj radnoj godini, šesta sjednica održat će se
dne 25. IX. 1937. u Novom Sadu uoči glavne godišnje skupštine, pa se pozivaju i prisutna
gg. odbornici, a neka tajnik u pozivu za tu sjednicu naročito naglasi, da svi
članovi Upravnog odbora neizostavno dođu i na tu šestu sjednicu i na godišnju glavnu
skupštinu Udruženja u Novom Sadu.


2. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć saopćuje´, da je zapisnik prošle (4) sjednice
Upravnog odbora ´prema sporazumu na toj sjednici otisnut već u Šumarskom Listu
broj 7—8 od godine 1937. pa nije potrebno, da se posebice čita, ako su sva prisutna
gospoda odbornici zapisnik pročitali. Budući da su svi prisutni pročitali zapisnik, a na
upit predsjednika nema nitko primjedaba, zapisnik se usvaja i po gg. odbornicima Iliji
Lončaru i Ivanu Juvančiću ovjerovljuje. (
3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju udruženja
u međuvremenu od 4. sjednice:
a) Naučna ekskurzija u Českoslovačke šume. Na osnovu zaključka
stvorenog na 4. sjednici dne 13. VI. 1937. pod točkom 17. g) pristupilo je predsjedništvo
udruženja organizaciji naučne ekskurzije u českoslovačke šume, pa se dopisivanjem
s Šumarskim uredom veleposjeda grada Brna u Kuržimu odredio program
ekskurzije (pregled šuma vlasništva grada Brna, posjet spilje Macohe, pregled triju
državnih šumarskih i školskih gospodarstava u daljoj okolici Brna, državnih šuma kod
Krživoklata zapadno od Praga, posjet Praga). Uprava udruženja objavila je ekskurziju
i pozvala učesnike dvaputa putem /dnevnih novina i posebice preko državnih, samoupravnih
i privatnih šumarskih nadleštava, da se prijave do .. VIII. 1937. Ekskurzija
bi počela dne 29. VIII. 1937. Poradi silnih kiša čitavoga ovoga ljeta oteščano je bilo
svršavanje stručnih i poslovnih radova ove godine u našim šumama, mnogim šumarima
porasli su neodgodivi poslovi poradi poplava i prirodnih nezgoda, pa se nije mogao
javiti dovoljan broj učesnika. Sa prijavljenih sedam učesnika nije se mogla ekskurzija
ostvariti, pa je uz zahvalu gg. kolegama čehoslovačkim šumarima i ustanovama na
pokazanoj bratskoj drugarskoj susretljivosti ekskurzija otkazana. (Prim a s e n a
znanje!)


b) Oporavilište za šumarske činovnike i njihove obitelj.!
na otoku Mljetu.


U vezi sa obaviješću na prošloj (4.) odborskoj sjednici pod toč. 17. f) izvješćuje
tajnik, da je stigao odgovor Direkcije šuma u Mostaru, pod koju sada spada i državna
šuma na Mljetu sa zgradom bivšeg benediktinskoga manastira. Direkcija nije dostavila
nikakovih nacrta niti troškovnika za popravke i preinake te zgrade, pa se prema tome
ipak nema podataka za konačan zaključak o preuzimnju te zgrade po sporazumu od


605