DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ukoliko rte stigne odobrenje za pogodovnu vožnju na željeznicama prije tiskanja
poziva, tajnik će naknadno putem dnevnih novina izvijestiti članstvo o dobivenim
povlasticama.


11. — Na predlog predsjednika Dr. Dragoljuba Petrovića skida se predmet
s dnevnog reda, jer će na skupštini u Novom Sadu prema usvojenom dnevnom
redu biti poseban referat posvećen pitanju oporezovanja šuma i šumskih zemljišta.
12. — Eventualija:
a) Tajnik ing. Ant e Premuži ć saopćuje, da je iz razgovora sa članom udruženja
g. Dr. Nikolom Neidhardtom doznao, da ga je u službi postradali naš
drug Ing. Ivan Saćer zamolio, da mu pribere informacije, gdje bi mogao dobiti jedan
sat za slijepce. Prema informacijama stajao toi jedan takav sat Din. 380.—. Kako je
život g. Saćeru, potpunom slijepcu, uz malu mirovinu vrlo težak, predlaže se, da mu


J. Š. U. iz za to raspoloživih sredstava nabavi i dade takav sat u znak i za utjehu,
da ne zaboravljamo svojih potrebnih i teško postradalih drugova. (Prima se!)
b) Tajnik izvještava i predlaže na odluku u međuvremenu od saziva sjednice
prispjelu ponudu Jugoslov. novinarskog udruženja — Potporni fond, da za Šumarski
List sakuplja oglase uz veći procenat nagrade, no što dobivaju ostali oglasni zavodi.
(Ne usvaja se!)


c) Na zamolbu Ljubljanske podružnice J. Š. U. broj 63/37 zaključuje se, da se
Upravni odbor obrati predstavkom na gosp. Ministra šuma i radnika, da se odustane
od odluke o ukidanju Niže gozdarske sole u Mariboru, jer je takova škola za napredak
šumarstva u Dravskoj banovini vrlo potrebna.


d) Stavlja se tajniku u dužnost da izradi za slijedeću sjednicu Upravnog odbora
predlog za raspis svetosavskih nagrada Udruženja, kako bi se na toj sjednici mogla
odabrati natječajna temata i natječaj početkom školske godine 193.7/38 raspisati.


Jednako se imade izraditi i predlog za raspis natječaja za dvije stipendije po
Din. 500.— mjesečno za dva studenta šumarstva u smislu postojećeg Pravilnika, budući
da su dosadanji stipendisti udruženja apsolvirali šumarske nauke.


e) Tajnik ing. Antun Premužić izvještava, da je izvršen zaključak 4. sjednice
Upravnog odbora od 13. VI. 1937. točka 17 e), pa su nakon predhodnog pristanka odnosne
gospode delegirani sa strane Jugoslovenskog šumarskog udruženja u pojedine
Poljoprivredne komore, i to na području 1. Savske banovine u Zagrebu Ing. Vilko
Čmelik, načelnik Min. šuma i rudnika u p. iz Zagreba za vijećnika, a ing. Dr. Rudolf
Pipan, šumarski savjetnik iz Bjelovara za zamjenika. 2. Dravske banovine u Ljubljani
Ing. Sotošek Stanko, učitelj gozdarske škole iz Maribora za vijećnika, a ing. Sevnik
Franjo, upravitelj drž. uprave iz Ljubljane za zamjenika. 3. Primorske banovine u
Splitu ing. Mužinić Milan, inspektor Min. šuma i rudnika u p. iz Splita za vijećnika,
a ing. Stepančić Fran, šum. inžinjer iz Splita za zamjenika. 4. Vardarske banovine u
Skoplju ing. Marković Ljubomir, direktor šuma iz Skoplja za vijećnika, a ing. Đoković
Radovan, viši šum. pristav iz Skoplja za zamjenika. 5. Vrbaske banovine u Banjaluci
ing. Savin Jovan, direktor šuma iz Banjaluke za vijećnika, a Dr. Zuboyic Jovan, viši
šumarsKi savjetnik iz Banjaluke za zamjenika. 6. Moravske banovine u Nišu ing. Miodragović
Bogoljub, direktor šuma iz Niša za vijećnika, a ing. Stevo Kolarovjć, viši
savjetnik iz Niša za zamjenika. 7. Zetske banovine u Cetinju ing. Kušan Stjepan,
šum. savjetnik iz Cetinja za vijećnika, a ing. Vučetić Spiro, sreski šum. referent iz
Dubrovnika za zamjenika. 8. Dunavske banovine u Novom Sadu ing. Manojlović Milan,
viši šumarski savjetnik iz Beograda za vijećnika, a ing. Baranac Slobodan, savjetnik
Ministarstva šuma iz Beograda za zamjenika. 9. Drinske banovine u Sarajeyu Ing.
Babić Bogdan, direktor šuma iz Sarajeva za vijećnika, a ing. Šerbetić Adolf, šumarski
savjetnik iz Sarajeva za zamjenika.


609