DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Najveći broj Poljoprivrednih komora održao je svoje prve sjednice, pa su nekoja
gg. delegati o tom zasjedanju podnesli Upravi udruženja svoja izvješća.


Naknadno je međutim stigao dopis Banjalučke podružnice J. Š. U. od 29. VIL
1937. broj 41, kojim javlja da je g. viši šum. savjetnik Dr. Jovo Zubović premješten
iz Banjaluke novoosnovanoj Direkciji šuma u Mostaru, te predlaže da se umjesto njega
za zamjenika komorskog vijećnika kod Poljoprivredne komore u Banjaluci odredi sa
strane Jugoslovenskog šumarskog udruženja Ing. Mehmed Balić, šumarski savjetnik
iz Banjaluke. (Prima se na znanje i usvaja se!)


Gosp. Ing. Oska r Mikla u predlaže, da se pozovu i ostala gg. delegati u
Poljoprivrednim komorama, da podnesu izvještaj o prvim sjednicama komorskog
vijeća o svom eventualnom daljem radu u svojstvu komorskih vijećnika, sa svojim
eventualnim predlozima i t. d., da se uspostavi i dalje podržava kontakt sa delegatima,
kako bi ovo nekoliko zastupnika šumarstva u Poljoprivrednim komorama, iako relativno^
maleni brojem zastupali što bolje i potpunije interese našeg šumarstva. (Prim a se!)


Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović zaključuje sjednicu u 18 sati.


Predsjednik: Tajnik:


Dr. Drag. Petrović. Ing. Preraužić.


Ovjerovljuju gg.:


Ing. Miklau. Ing. J u v a n č i ć.


UPOZORENJE!


Prema članu 10. pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su članovi
uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.
Na žalost moramo naglasiti, da većina članova ne plaća redovito članarinu, što
je na uštrb Udruženja, jer i ono ima svojih obaveza, kojima mora udovoljavati.


Pozivamo gg. članove, da uplate dužnu članarinu i time ´udovolje svojoj dužnosti,
jer u protivnom slučaju dužni smo, na temelju člana 12. pravila, dužnu članarinu utjerati,
a time se članovima nanaša trošak, koji se može izbjeći redovitom´ uplatom
članarine.


Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JULU GODINE 1937.


Böhm Viktor, Kostajnica Din. 100.— za god. 1937; Crepić Josip, Vinkovci Din..
100.— za god. 1936; Flögl Stanko, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Hanika Miroslav,
Zagreb Din. 120.— za god. 1937. i upis; Kovačević Borislav, Mrkopalj Din. 200.— za
god. 1936 i 1937; ´Prokopljević Nenad, Podrav. Slatina, Din. 100.— za god. 1936; Stevanović
Milivoje, Vinkovci Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Vejvoda Franjo, Voćin,
Din 200.— za god. 1936 i 1937.


Redovitih članova sa područja Podružnice Ljubljana: Auersperg Karl, Soteska
Din. 100.— za god. 1937; Détela Oton, Pred dvor Din. 100,— za god. 1937; Meliva
Adolf, Laže Din. 100.— za god. 1937; Neugebauer Emanuel, Soteska Din. 100.— za god..
1937; Potočnik Martin, Mur. Subota Din. 120.— za god. 1937. i upis.


Redovitih članova sa područja Podružnice Beograd: Batić Jakob, Sombor, Din.
100.— za god. 1937; Huša Jaroslav, Apatin Din. 100.— za II. polg. 1936 i I. polg. 1937;.


610