DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 16     <-- 16 -->        PDF

već odavna. Na samom kompleksu bilo je 1930/31 godine posađeno više
hiljada sadnica, u ogromnoj većini crnog bora. Od ovog pošumljavanja
ostalo je 1936. god. živih sadnica 4.545, koliko je tačno izbrojeno. Kompleks
je još ranije bio podeljen na dva dela, koja su zasebno ograđena,
verovatno stoga, što je između tih delova izrađen seoski put, kojim se
međutim nitko ne služi. U donjoj parceli ima znakova postepenog pomeranja
gornjeg sloja, odnosno klizanja, te je stoga ovde ranije bila
izvršena mestimična površna drenaža primitivnim otvorenim rovovima.


Gornji deo kompleksa predstavlja (izgleda) veliku naplavinu. Geološka
formacija sastoji se od trijasa sa debelim verfenskim slojevima iz
kremenih peščanika. Tlo je kiselo, bez kreča. Samo u jednoj probi,
koja je zbog sadržine željeza crveno obojena, nalaze se tragovi kalcijevog
karbonata. Tlo je nastalo raspadanjem peščanika. U ovom šarenom
peščaniku u većim količinama ima oblutaka od kremena sa tinjcem
(liskunom). Oblutci obrazuju slojeve na dubini od oko 2 mt., a
inače su svuda rasejani. Ovo potpuno sterilno tlo svojom strukturom
ima svojstva teške, hladne i! nepropustljive gline-ilovače. Ima mestimično
produkata raspadanja vapnenog laporca. Kišnica dugo vremena
ostaje u jamama i prirodnim udubinama, skoro nikako ne ponire
prema dole i stvara težak glib, blatnjavu kašu. Ova voda održava
se na površini u toku celog proleća do maja ili juna. Već time su
radovi jako otežani, pošto se sadnice neminovno moraju saditi u blato,
u vodu, jer se svaka iskopana udubina odmah napuni vodom. Tlo sadrži
razne hidrookside gvozda, te je obojeno u sve nijanse crvene boje,
pa i u plavo-zelenkaste. Po prestanku proletnih kiša, čim nastupe topli
dani, ova se glina osuši za kratko vreme i pretvori! naglo u tvrdu kao
beton koru, svu ispucanu dugačkim i dubokim pukotinama. Ovako
stvrdnutu glinu veoma je teško razbiti pijukom. Prema tome na ovom
tlu stvara se najgori vodni režim za sve kulture. U proleće biljke stradavaju
od suvišnih količina hladne vode, čak i istrule pokatkad, a potom
naglim skokom prelaze u uslove najgore suše. Prema tome ovde su
teški uslovi za opstanak i hidrofila i kserofila, a naročito prve godine,
kada su žile izdaleka donesene biljke mrtve, nerazvijene, oštećene i
podložne svakoj bolesti.


Na čistim izlazima ovih verfenskih slojeva ne raste ništa. Inače
na površini ima razbacanih mrlja sa nešto plodnijom zemljom, koja je
nanesena vetrovima u toku mnogih godina i zadržana u prirodnim udubinama.
Debljina je takvog sloja oko 20 cm., ali je i on isto tako kiseo.
Ovde imamo tipične predstavnike kiselog tla, od kojih su najizrazitiji:
Calluna vulgaris, Carex flava, Potentilla tahernaemontani, Sieglingia decumbens.
Na donjoj parceli, gde se obrazovalo plodnije zemljište, ima
predstavnika vrsta: Scabioza leucophylla, Achillea millefolium, Bellis
perennis, Dorycniüm herbanum, Sherardia arvensis, Centaurea scabioza,
Sanguisorba minor, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Senecio
vulgaris, Cirsium acaule i drugih »skitnica«.


Od predstavnika džbunja najviše ima na takvim mestima neizbežnog
juniperusa, niskog i zakržljalog, nekoliko komada divljih krušaka,
a dole na relativno najboljem zemljištu ligustruma, kupine, gloga i crnog
trna.


Temperatura se ovde menja naglim skokovima; proleće je uvek


hladno. Kako je ovaj kompleks otvoren sa svih strana i izložen jakim


634