DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 18     <-- 18 -->        PDF

što ćemo videti, za suzbijanje ovih negativnih uslova služili smo se
ovim sredstvima: za popravljanje hemijskog i strukturnog sastava tla


— intenzivnom obradom i unošenjem hranljivih sastojaka u vidu različitih
vrsta đubriva, a za izmenu nepovoljnog vodnog režima tla — privremenom
površnom drenažom u toku zime i proleća putem otvorenih
jaraka, koji su se morali zatrpavati u početku leta. Za sprečavanje
štetnog uticaja vetra služili smo se podizanjem vetrobranih pantljika i
ograda od džbunja i drveća.
Bile su primenjene i druge mere. Polazilo se od principa, da se ne
može izmeniti samo količina atmosferskih taloga i temperatura, zatim
nadmorska visina kompleksa i pravac i jačina vetra, dok sve drugo
mora i može da se reguliše i menja.


DIAGRAM


SREDNJE MAKSIMALNOG PRIRASTA SADNICA SA RAZLIČITIM ĐUBRIVOM ZA 1936g.


SI. 3. Proces prirasta divlje trešnje pokazuje velik uticaj načina obrade zemljišta.
Razlika iznosi 31. cm. Inače veštačka đubriva nisu dala osetnog rezultata, a salitra je
čak smanjila prirast za 7 cm. od normale.


Ogledna stanica ne srne davati primer, kako ne treba da se radi.
Toga smo već imali dosta. Zato pojedine vrste kulture, koje su bile
pod znakom pitanja, uzimane su u manjim količinama, ali je ipak taj
minimum bio takav, da je eliminisao elemente slučajnosti. Sve vrste
šumskih sadnica i rentabilnih kultura bile su raspodeljene na svim položajima
i na raznim vrstama tla. Da bi še izveo ma kakav ogled, sve
sadnice moraju se primiti i živeti. Zato je za sve sadnice primenjena
ona minimalna nega, bez koje bi sadnicama pretila opasnost za život.


Stanica je mogla samo delimično provesti i završiti oglede u toku
1936. godine, pošto se za kratko vreme u proleće nije mogla spremiti i
obraditi veća površina. Takode se nisu mogle na vreme nabaviti sve
potrebne vrste šumskih sadnica i u dovoljnoj količini, kao i dubrivo.
Intenzivna obrada zemljišta izvršena je na većim površinama stanice
tek u toku leta i jeseni 1936. god. Na jednom delu ove površine izvršena


636