DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 19     <-- 19 -->        PDF

je jesenska sadnja, a drugo je rezervisano za proletnu sadnju 1937. god.
U jesen su posađene takode patuljaste voćke i veći broj jagoda.


2. Obrada zemljišta vršila se u toku vegetativnog perioda u zavisnosti!
od načina sađenja: totalna za redove i delimična za jame. Ovde
je glavni cilj ogleda uporedenje troškova obrade sa postignutim rezultatima.
Intenzivnom obradom postižu se efikasni rezultati, koji čak ne
zaostaju mnogo ni za unošenjem dubriva, jer obrada zemljišta u mnogo
slučajeva postiže isti cilj kao i đubrenje, naime dovodi u tlo hranjive
sastojke iz vazduha i pomaže asimilaciji azota. Zakopavanje korova,
napr., sasvim je analogno unošenju đubriva. Ali racionalna i intenzivna
obrada je najskuplji faktor, te zato ovom pitanju treba posvetiti naročitu
pažnju i utvrditi neophodan minimum,, kao i sam optimum.
DIAGRAM


PRIRASTA SADNICA PREMA NAČINU SADNJE I NJEGE ZA 1936 ..


SI. 4. Prirast 1-god. bresta, u glavnom pod uticajem obrade zemljišta. Opšta je pojava


— stagniranje u junu. Pri istim količinama đubreta opaža se velika razlika u prirastu
sadnica u jamama sa delimičnom obradom od redova sa totalnom obradom celokupne
površine. Ova razlika iznosi u korist redova 50 cm. Pada u oči intenzivnost prirasta
u maju za redove sa maksimumom đubreta, što se može objasniti zagrevanjem zemljišta
od ove količine đubreta. Interesantno je uporediti drugu i treću krivulju: do
avgusta sadnice u redovima sa 5 kgr. đubreta zaostaju od sadnica u jamama sa 15 kgr.,
a po tome ih prestižu usled povoljnog delovanja totalne obrade zemljišta.
Za jesenju obradu najbolje je duboko oranje, tj. upotreba pluga, jer
je oranje plugom bar 10 puta jeftinije od ručnog prekopavanja.


U ovom slučaju, na Sedreniku, mogao bi se upotrebitü plug na 70%
površine, ali od toga se ipak moralo odustati isključivo zbog starih preostalih
sadnica, koje su — budući u najvećem neredu razbacane po terenu
— onemogućavale primenu pluga ih ma kakvog drugog oruđa sa
konjskom vučom. Stoga se pristupilo ručnom prekopavanju aršovima i
takav način predstavlja najveću stavku u rashodu stanice.


Totalna obrada zemljišta sa planiranjem provedena je na dva načina:
duboko prekopavanje na 40 cm i izbacivanje kamena, a posle mesec


637