DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ovde se neće uvoditi terajuće vrste, pošto su zamenjene vrtlarskim kulturama.
Redovi su na udaljenosti od 1 mt od kombinacija ariša, bresta,
crvenog hrasta, belog jasena i nešto džanarike i divlje breskve. Ovde ima
i 500 džbunova maline, pod zasenom kojih će se izvesti ogledi sa omorikom.
Prema tome, uloge terajućih vrsta igraće ovde visoko povrće, a
prirast je osiguran intenzivnom negom, koja se primenjuje za povrće.


Na površini sa sterilnim zemljištem na blažim nagibima prekopano
je 4.000 ... mt. na dubinu od 30 i 40 cm. radi ogleda sa isključivo šumskim
sadnicama. Ovde se uvode terajuće vrste. U toku leta 1936. godine


DIAGRAM


PRIRASTA SADNICA SA ISTOM NJEGOM A RAZLIČITOM KOLIČINOM ĐUBRIVA ZA 193..


i-If i
/ ILtß c..A.´utr Vini f


11


.. ill n . ON/ ^ II .. :


11 IT u.


*


1, Uq : jla/s*tf jbr fra


mnnsi
r slâjs M


-t.


f rt ^


f ´
/ - ´


Bf*é .
_ /.´ _


4-E


-7 := Us= h s´.:/5 /br Va


M


/

." 1 ´ bez al br a


ft


,. /vafr´S


./ «S 71


< L br va :


-.-. .


*-* srei -J!


0 f0
^. .-. i— *-—


Jat
L.


m..


---——


.. d *


__ *. .-_+_ —


-fr


i APRIL i MAO 1 3 U MI i JULI i A U G U ST X SEPTEMBAR i OKTOBAR -i


SI. 6. Prirast sadnica 1-god. lipe u redovima i u jamama. 10. avgusta dolazi do presecanja
linija prirasta sa većom i manjom količinom đubreta. Verovatno je veća količina
đubreta u početku, pre svoga potpunog raspadanja, usporila prirast, a tek posle povećala
ga je. Stoga se može pretpostaviti, da je količina od 15 kgr. bliska optimumu.
I ovde je prirast u junu najmanje intenzivan.


prekopana je na dubinu od 40 cm (uz vađenje kamenja) površina od 0,6
ha na donjoj parceli, koja se nalazi ispod glavnog kompleksa stanice, te
je po vertikali niža za 50 mt i zaštićena od vetrova, ali podložna klizanju.
Ovaj deo zasađen je u jesen u redove i parcelisan za oglede sa terajućim
vrstama i rentabilnim kulturama.


Za nagibe različitih strmina u jesen 1936. god. primljene su sledeće
metode obrade tla: 1) kopanje dubokih jama uz obrazovanje kruga za
obrađivanje sa minimalnom površinom od 0,25 kv. mt. i to na nagibima
od 30%. 2) Postavljanje vodoravnih jaraka, koji su trasirani nivelirom
na svakih 10 mt. i poravnjavani letvom sa libelom. Dubina jaraka je 40
cio 50 cm, a sein toga je kameni sloj izbušen čeličnim štapovima. Ovi
su jarci izrađeni na nagibu od oko 50% i nalaze se na najgorem, potpuno
sterilnom zemljištu. 3) Postavljanje brazda ili, bolje reći, pantlika na nagibu
od 30 do 50%. Ovde su prekopane na 40 cm dubine pantljike od
60 cm širine. Odstojanje neobrađenog tla između pantljika je 1 mt, tako


639