DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 35     <-- 35 -->        PDF

lišćem sklop, koji dozvoljava dosta veliku uštedu na prašenju i zalevanju.
Malina, pored toga što je rentabilna, stvara takođe brzo sklop i
nezamenljiva je za vrste, koje traže bočnu i delimičnu zasenu odozgo, a
ne može smetati, pošto se podrezuje svake godine na 70 cm. Drugačije
stoji! stvar sa voćkama, koje su po neki put konkurenti, a ne pomagači
za mladu sastojinu. Ali zbog toga svejedno ne smemo da se odreknema
voćaka kao visoko rentabilnih kultura. Kako voćnjak u mnogom pogledu
igra blagotvornu ulogu šume, rasejaćemo po površini voćke pojedinačno
ili u grupama na svim podesnim mestima, tako da one budu ravnopravni
član šumske porodice. Pri tome kroz prve 3 godine šumsko drveće neće
smetati voćkama, a posle toga treba vršiti prorede u neposrednoj blizini
voćaka, u koliko će im biti potreban prostor. Zato se prve godine
mogu slobodno saditi šumske sadnice bez naročitog obzira na voćke.
Na našoj oglednoj stanici pri sađenju je ostavljen prostor oko voćke od
1—2 metra u krugu, što je potpuno dovoljno za sada s obzirom na to da
su to patuljaste voćke ili kordoni, kojima je potrebno mnogo manje mesta
no obično.


Razume se, da je ovde više u pitanju kvalitet nego kvantitet, te su
zato birane naskuplje stolne vrste. Na oglednoj stanici posađeno je 90
voćaka po izboru banovinskog referenta za voćarstvo g. inž. Mežana i
pod njegovim nadzorom. Ove su voćke u 1936. g. odlično napredovale.
U jesen su posađene i patuljaste voćke i kordoni, svega 30 komada, a
za proleće 1937. god. poručeno je 60 patuljastih voćaka.


Jagoda (oko 900 džbunova) i malina (oko 800 komada) bile su posađene
radi probe, ali rezultat je bio iznenađujući, pa čak i za agronome,
koji nisu ni izdaleka očekivali takav uspeh. Malina se digla kao šuma
na visinu od 1,50, obrazovala je na nekim mestima i sklop i oživljavala
je teren bujnim zelenilom. Malo posle toga ona je procvetala i već u
prvoj godini dala plod. Nije ga doduše bilo mnogo, svega 20 kg., ali
lepog slatkog ukusa i dosta krupnog. Da nije bilo izvanrednih ranih
mrazova, početkom oktobra moglo je biti i do 100 kgr. ploda, jer ogroman
broj ploda nije mogao sazreti! i ostao je na džbunu zelen. Inače malina
ne daje plod prve godine, a sem toga 1936. godina bila je izuzetno
nepovoljna baš za malinu: suviše hladna i sa manjim, no obično, vegetacionim
periodom. Prema tome izgleda, da se malini ovde naročito
sviđala nega i mesto. Jedan od naših šumara uskliknuo je, kada. je došao
na stanicu: »Izgleda, da ovde sve treba zasaditi malinom i pokupiti
novac, a tek posle pošumiti.« I jagoda je, tako reći, prevazišla samu
sebe. I ako prve godine, pa još posađena u proleće, ona po pravilu ne
može dati plod, ona je prešla preko svih pravila i dala odličan rod, svega
oko 40 kgr. Takve jagode u isto vreme prodavane su na sarajevskoj
piaci po 8 dinara kgr, a malina po 10—12 dinara. Pored roda dala je
jagoda 3.200 novih džbunova, veoma razvijenih, daleko jačih od onog
minijaturnog rasada, što ga daju voćarski rasadnici. I ribizla je dobro
napredovala, ali dala je neznatnu količinu ploda, svega nekoliko grozdova
na svakom džbunu.


Sa mnogo manje nade i vere pristupilo se sejanju povrća i to u
najmanjim količinama iz onih porcija, što ih prodaju semenarske radnje.
Ovde su prognoze agronoma bile veoma pesimističke i da, ne daj Bože,
ne »ošteti državu«, rukovalac radova nabavio je na svoj račun nekoliko


653