DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 36     <-- 36 -->        PDF

kesica semena povrća. Sejano je bilo i suviše kasno — u maju. Nega je
bila veoma slaba, ništa bolja od one, koju su dobivale šumske sadnice.
Došlo se do rezultata, koje nikako nije mogla predvideti analiza. Počinjemo
od negativnih: raznovrsna salata, i ako je dobro nikla, nije razvila
lišće, već je odmah udarila u seme. Pasulj nije rodio, već je nikao,
jedva životario. Luk nije dao povoljnih rezultata, nije se razvijao. Ali
grašak i bundeva bili su pomahnitali. Oni su rasli tako brzo, da je trebalo
napr. i čupati bundeve, pošto su počele ozbiljno ugrožavati semcnište
u rasadniku. Grašak je stalno rađao; bilo ga je sakupljeno 5 vreća.
Krastavci su obilno rodili, a paradajs se veoma lepo razvio i rodio. Vrlo
su lepo ponele paprike, babure i ljute. Na taj način posetioci iz Sarajeva
bili su čašćavani doručkom od krastavaca i paradajsa, a desertom od
jagode i maline.


Mi još ne znamo, otkuda je i da li je slučajna ovakva razlika u povrću,
naročito s obzirom na to, da je bilo posejano na istim parcelama.
Svakako dragoceno je iskustvo stečeno i na osnovu njega u jesen je bilo
posađeno još oko 8.000 strukova jagode između redova šumskog drveća,
više od 1.000 strukova maline, nešto ribizle, ogrozda i pitomog lešnika.
Za 1937. godinu stavljen je u izgled opit sa povrćem u većim količinama,
na rentabilnoj osnovi za prodaju.


Plasman voća i povrća u Sarajevu potpuno je obezbeđen. Seljaci
u okolici Sarajeva ne bave se gajenjem povrća i ono se dovozi izdaleka
železnicom. Stoga je ono prekomerno skupo, a nije uvek sveže. Sarajevska
pijaca lako će primiti sve povrće i voće sa površine od bar 10 ha.
Stoga naše povrće, i ako se prodaje po pijačnim cenama, imaće u svoju
korist razliku troška za transport železnicom i svežinu, što predstavlja
glavni uslov za voće.


Teško je staviti određene prognoze, ali po predviđanju stručnjaka
agronoma neće biti čudo, ako u prvoj godini uloženi kapital dade 10%.
A 10%, i to prve godine, mnogo je. Toliko ni izdaleka ne daju ni banke.
Pri tome treba uračunati i to, da su bar 90% uloženog kapitala (računajući
i obradu) progutale šumske sadnice i investicije i da ovaj utrošak
idućih godina potpuno otpada. Zatim treba znati, da je uzeta u rad za
melioraciju najgora zemlja, koja u ovom reonu postoji i da je na prvobitnu
obradu utrošeno 70% kapitala: da će se svake godine taj utrošak
smanjivati, a dohodak povećavati. Na osnovu toga nije nikakva utopija
predvideti amortizaciju kapitala za 7—8 godina. Ponavljamo, da to
neće biti samo amortizacija, jer kao čist dohodak ostaće još i šuma.


V. Troškovi.
Rashodi stanice, izraženi samo u dinarima, ne mogu dati jasnu
sliku i služiti kao jedan utvrđeni pojam. Visina radničkih nadnica u
raznim krajevima kretala se između 10 i 30 dinara.


Takođe je velika razlika u cenama stajskog dubriva. Sem toga
radovi su se izvodili na teret banovinskog fonda za javne radove i kao
takvi imali su socijalno obeležje. Priliv nezaposlenih bio je u Sarajevu
dosta velik u 1936. god., ali oni nisu bili naviknuti na ovakav rad, bili
su veoma slabo odeveni, drhtali su od hladnoće i nisu mogli dati normalan
efekat rada, što sve takođe treba uzeti u obzir. Stoga, pored
utroška u dinarima, naveden je rashod po količini radne snage i utro


654