DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

šenog materijala. Visina nadnice prema sezoni kretala se između 20 i
25 dinara, a u akordu radnici su zarađivali oko 30 dinara dnevno.
Raspodela troškova za 1936/37 godinu izgleda ovako:
Predmet Količina Suma (din) Svega


1.
Nadnice 1.191 26,873— 26.873.2.
Akord:
Prekopavanje na 40 cm. (kv.mt.) 14.948 14$48.—
kopanje jama 2.483 993.—
prašenje i planiranje (kv.mt.) .
2.734 1.367.— 17.308.— nadnica)


3.
Dubrivo stajsko:
nabavka tovara 897 8.970 —
transport (kub.mt.) 119 2.380.— 11.350.—
4.
Sadnice:
nabavka i transport ... . 2.827.— 2.827.—
5.
Ograda, alat, materijal i režija 1.629.— 1.629 —
Sveg a 59.987.— 59.987.—
Detaljizacija gornjeg utroška:


A. Obrada zemljišta
Po Svega
^Količina ceni dinara


1.
Prekopano je ledine na dubinu od 40—50
cm, izbačeno je kamenje i planirano, intenzivno
je obrađivano, optimalno nadubreno
za rentabilnu šumsku kulturu ha . . . 1.72 1.50 25.800
2.
Prekopano je ledine na 40 cm, izbačeno je
kamenje, mestimično planirano, minimalno
nadubreno za čisto šumsku kulturu ha . 0.85 1.10 9.350
3.
Delimično je obrađeno putem kopanja
jama ha 0.96 0.22 2.121
i


B. S a đ e n j e.
1.
Sadnja u spremljeno zemljište ili jame:
sadnica komada (šumskih 24.055 i voćaka
10.484) 34.544 0,20 6.910
2.
Nabavka sadnica sa transportom . . . 2.827
V. Dubrivo.
1,
Nabavka i transport ovčeg, goveđeg i
konjskog dubriva tona .... . 126.11 90.00 11.350


G. Režija.
]. Ograda, alat, materijal ..... . 1.629
Svega . . .
59.987


Vrste i količine šumskih sadnica prikazane su u diagramu
(si. 9 i 10).


655