DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ali prva godina opstanka stanice pokazala je puteve, kojima treba
poći i razvejala mnoge neosnovane sumnje, koje bi sprečavale progres.
Naprimer, lipi, hrastu i brestu mnogi su proricali potpun neuspeh. Osnivalo
se skoro isključivo na crnom boru, koji je proglašen za univerzalnu
vrstu za sve bonitete, za sve vrste tla i za sve visine. Stoga pravilan
razvoj pošumljavanja nije bio postavljen na solidnu i široku osnovu, a
pošto su se zaključci izvodili bez stvarnih dokaza, bez prethodnih planskih
ogleda.


Nadamo se, da je naš ogled preduzet u dosta širokom obimu s obzirom
na sledeći spisak vrsta uzetih u rad:


1. L i š ć a r i:
1. Aesculus hipocastanum, 2. Acacia dealbata, 3. Amygdalus per-,
sica, 4. Acer pseudoplatanus, 5. Acer dasycarpum, Acer campestre, 7.
Acer negundo, 8. Acer platanoides, 9. Amorpha fruticosa, 10. Betula
alba, 11. Berberis atropurpurea, 12. Calycanthus floridus, 13. Calycanthus
praecox, 14. Caragana arborescens, 15. Carpinus betulus, 16. Carpinus
ostrya, 17. Caryopteris mastacanthus, 18. Cladrastis lutea, 19. Cerci´s
siliquastrum, 20. Cornus amomum, 21. Cornus mas, 22. Cytisus laburnum,
23. Celtis australis, 24. Celtis occidentalis, 25. Catalpa bignonia,
26. Castanea vesca, 27. Eleagnus angustifolia, 28. Fraxinus excelsior,
29. Fraxinus ornus, 30. Forsythia suspensa, 31. Fagus silvatica,
32. Fagus atropurpurea, 33. Fragaria vesca, 34. Gymnocladus canadensis,
35. Oleditscia triacanthos, 36. Hibiscus syriacus, 37. Juglans regia,
38. Koelreuteria paniculata, 39. Lespedezia bicolor, 40. Indigofera divaricata,
41. Mahonia aquifolium, 42. Madura aurantiaca, 43. Morus Alba,
44. Pterocarya caucasica, 45. Ptelea trifoliata, 46. Populus nigra, 47. Populus
canadensis, 48. Prunus myrobalana, 49. Prunus avium, 50. Prunus
sijvestris, 51. Prunus domestica, 52. Pirus malus, 53. Pirus communis,
54. Quercus ilex, 55. Quercus cerris, 56. Quercus rubra, 57. Rhamnus
catartica, 58. Rhamnus frangula, 59. Rhodotypus kerrioides, 60. Rhus
cotinus, 61. Rhus toxicodendron, 62. Robinia pseudoacacia, 63. Rubus
idaeus, 64. Ribes rubrum, 65. Salix alba, 66. Salix caprea, 67. Salix purpurea,
68. Sophora platycarpa, 69. Tamarix tetranda, 70. Tilia grandifolia,
71. Tilia argentea, 72. Ulmus campestris, 73. Vitex agnus castus.
2. Četinari.
1. Abies pectinata, 2. Cedrus deodara, 3. Cedrus atlantica argentea,
4. Chamaecyparis lawsoniana, 5. Qinko biloba, 6. Larix europea, 7. Larix
leptolepis, 8. Picea excelsa, 9. Picea pungens argentea, 10. Picea
glauca Kosten, 11. Pinus nigra, 12. Pinus silvestris, 13. Pseudotsuga D.
viridis, 14. Pseudotsuga D. glauca.
Svega dakle 87 vrsta. Kao što se vidi, ovde su dobro zastupljeni
džbunovi. Oni su uzeti u manjoj količini: od 10 do 50 komada za svaku
vrstu.


Pri zaključku osvrnimo se na jednu našu manu. Mi se nekako rado
zatvaramo u jednu zasebnu kastu i nećemo ni da znamo ni da čujemo,
šta i kako rade nama srodne struke. A baš u pitanju pošumljavanja trebalo
bi tražiti tesnu saradnju sa agronomima, kao i naročito u pitanju
melioracije suvata i pašnjaka. O toj saradnji više puta donošene su re


657