DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 58     <-- 58 -->        PDF

des Industries et Commerces des Bois). Inženjeri se primaju u školu direktno bez ikakovog
prijemnog ispita, pod uslovom da poseduju diplomu jednog tehničkog, šumarskog
ili agronomskog instituta ili koje visoke tehničke škole istoga ranga. Diplomirani inženjeri
naših poljoprivredno-šumarskih fakulteta primaju se u školu bez prijemnog ispita,
pod uslovom da znaju dovoljno francuski jezik, da bi mogli bez poteškoća slediti predavanja.
Slušaoci iz grupe »inženjeri« po uspešno završenoj školi dobiju diplomu inženjera
Visoke drvarske škole (Diplôme d´Ingénieur de l´Ecole Supérieure du Bois).


Škola počinje rad početkom novembra svake godine i završava ga koncem maja
sledeće godine. Program škole je vrlo obilan. U glavnim linijama sastavljen je iz
sledećih kurseva:


Kurs ksilologije pod vodstvom direktora Nacionalne šumarske škole u Nancy-u
prof. Guinier-a i zatim prof. Collardet-a, koji se je za vreme rata naročito istakao pri
ispitivanju drvenog materijala za konstrukciju aviona, a koji se sada nalazi na položaju
šefa radova Visoke drvarske škole i profesora Nacionalne aeronautičke škole. Ostali
su kursevi: tehnologija drveta, upotreba drveta u konstrukcijama, dendrometrija,
transportna sredstva, pilane i mašine za preradu drveta, motori, organizacija eksploatacija,
strugara i radiona, šumarska geografija, kolonijalne šume i drvo, politička ekonomija
primenjena na trgovinu drvetom, osnovi civilnog, trgovačkog i šumarskog prava,
trgovačko računovodstvo, osnovi podizanja i gajenja šuma i osnovi šumarske ekonomije.


Sve kurseve, predavanja i praktične radove vode većinom istaknuti profesori
univerziteta, Pariških visokih škola, ekonomisti i viši činovnici Generalne direkcije
šuma u Parizu.


Pokraj postojećih laboratorija za praktične radove, u toku 1938 god. biće stavljen
studentima na raspolaganje i laboratorij, što ga otvara »Institut National du Bois«
za ispitivanje drvenog materijala. Osim predavanja i laboratorijskih radova redovni
slušaoci obavezni su da idu na zajednička naučna putovanja po celoj Francuskoj, obilazeći
velike eksploatacije šuma, pilane, radione, stovarišta drveta i sve fabrike, koje
direktno ili indirektno prerađuju drveni materijal. Naročita se pažnja obraća na upotrebu
drveta u modernoj industriji, u avijaciji i automobilizmu.


Važnost, koju takova jedna škola ima za podizanje ekonomskog i socijalnog
standarda drvarske industrije i trgovine u Francuskoj i Evropi, očigledna je i ne treba
komentara.


Do vremena, dok se takova jedna škola ne organizuje kod nas, naši šumarski
inženjeri trebali bi ovu školu da pohađaju u što većem broju, u koliko mogu savladati
materijalne teškoće i ako žele da se orijentišu u šumsko-industrijskom ili drvarskotrgovačkom
pravcu.


Imamo to izvanredno moralno zadovoljstvo, da konstatujemo, da smo u članku
»Šumarska nastava sa šumsko-industrijskog gledišta«, koji je štampan u »Šumarskom
Listu« od septembra 1934 god., dakle mesec dana pre osnivanja te škole u Parizu,
isticali važnost i koristi, koje bi imalo naše šumarstvo, kada bi se takova jedna specijalna
škola otvorila kod nas.


Ako je na tome polju u Nemačkoj rađeno malo, kako kaže Dr. Max Mayer
(»Šumarski List« od septembra 1934, str. 423, 10—15 red odozdo) i ako je u Francuskoj
stanje bilo kritično, kako je to rekao direktor Guinier*, sigurno je da ni kod nas u
tome pravcu nije stanje puno bolje.


Ing. Vukašin Delić, Pariz


* »Lek protiv ove kritične situacije evidentan je. Za drvo treba da se učini ono,
što je učinjeno za ostale materijale i prvotne materije. Treba ga proučavati naučno,
treba ga upoznati i upotrebljavati racionalno.«
676