DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


6.
sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 25. septembra 1937 u Novom Sadu u vijećnici Kr. banske uprave.
Prisutni: Pretsjednik Dr. ing. Dragolju b Petrov i ć, podpretsjednik Dr. ing.
Andrija Petračić, tajnik Ing. Ante Premužić, blagajnik Oskar Dremil,
odbornici gg. : Dr. ing. Josip B a 1 e n, Ing. Ivan Juvančić, Ing. OtmarMiklau,
Ing. Borislav Nikoli ć, Ing. Vjenceslav Radošević, Ing. Ivan S m i 1 a j,
Ing. Živojin Vančetović.


Ispričali svoje odsustvo neodgodivim poslovima gg.: podpretsjednik Ing. Mila n
L e n a r č i ć, Ing. Milan- A n i ć, Ing. Bogdan Babić, Ing. Salih 0 j i k i ć,
Ing. Ilija Lončar,, Ing. Josip Marci ć, Ing. Stjepan Mikša, Ing. Nikola
M i 1 j u š, Ing. Fran Ravni k.


Dnevni red sjednice:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — Čitanje zapisnika prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagaj. poslovanju.
5. — Raspis natječaja za dvije svetosavske nagrade udruženja i zadavanje
temata za obradu.
6. — Rasprava o predlogu člana udruženja Dr. N. Neidhardta od 12. IX. 1937.
za promjenu Pravilnika o podjeljivanju stipendija J. Š. U.
7. — Raspis natječaja za dvije stipendije udruženja po Din. 500.—.
8. — Rasprava o molbi Podružnice J. Š. U. u Banjaluci, da joj se beskamatno
posudi 30.000.— Dinara iz sredstava udruženja za dovrešnje Šumarskog Doma na Šehitlucima
kod Banjaluke.
9. — Rasprava o predstavci podružnice Banjaluka o konačnom ustanovljenju
ranga apsolvenata šumarske škole u Sarajevu.
10. — Rasprava o stiglim predlozima članova za 61. (XVI.) godišnju skupštinu
u Novom Sadu.
11. — Propaganda šumarstva.
12. — Primanje novih članova.
13. — Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Pretsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 10 sati
pozdravljajući prisutne. Napominje, da je izvještaj upravnog odbora 61. (XVI.) glavnoj
godišnjoj skupštini o radu Udruženja u godini 1936/37. prema zaključku i napomenama
prošle 5. sjednice Upravnog odbora od 22. VIII. 1937. točka 9. otisnut i kao prilog
broju 9. Šumarskog Lista za mjesec septembar 1937. zajedno sa pozivom i rasporedom
glavne skupštine pravovremeno dostavljen članovima Udruženja.
2. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle sjednice Upravnog
odbora održane u Zagrebu dne 22. VIII. 1937. Zapisnik se usvaja, a ovjerovljuju ga na
zamolbu g. pretsjednika odbornici gg. Ing. Miklau i Ing. Juvančić.
3. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju Udruženja
u međuvremenu od 5. sjednice:
677