DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 60     <-- 60 -->        PDF

a.) U smislu ranijih zaključaka vodena je daljna prepiska sa lokalnim odborom
za pripremu glavne skupštine obrazovnom od gg. činovnika Šumarskog odsjeka Kr.
banske uprave i Direkcije šuma u Novom Sadu i sa Upravom državnog dobra »Belje«
u Kneževu, pa su osigurane prostorije za održanje skupštine i odborske sjednice te
uglavljen detaljan program ekskurzije na spomenuto državno dobro. Poradi održavanja
skupština i drugih korporacija istovremeno u Novom Sadu neće se moći čitavo
zasijedanje skupštine održati u prostorijama hotela »Sloboda« no biti će na raspolaganje
i dvorana Kr. banske uprave. Cjelokupno organizovanje manjih ekskurzija u okolicu
Novog Sada na dane 27. IX. poslije podne preuzeo je lokalni odbor. (Prim a se
na z n an je !)


b.) Na našu zamolbu podijelilo je Ministarstvo šuma i rudnika svojim aktom
od 4. IX. 1937. broj 17.352 članovima J. Š. U. državnim činovnicima radi učestvovanja
na glavnoj skupštini odsustvo u vremenu od 24. do 29. IX. Na ponovnu molbu i upozorenje,
da će ekskurzija iza skupštine prema programu trajati do uključivo 30. IX.
produženo je rešenjem od 16. IX. 1937. broj 18.615 to odsustvo do uključivo I. X. 1937.
(Uzima se na znanje!)


c.) Na našu zamolbu za vožnju uz četvrtinu cijene za učesnike godišnje skupštine
u Novom Sadu odobrena je rešenjem Ministarstva saobraćaja od 29. VIII. 1937.
broj 18,973 vožnja u pola cijene samo za članove Udruženja. Na ponovnu zamolbu
proširena je rešenjem od 20. IX. pogodnost za sve učesnike skupštine.


d.) Austrijsko šumarsko društvo (Oesterreichischer Reichsforstverein) zamolilo
je izašiljanje našega delegata na njihovu godišnju skupštinu 18. do 23. IX. u Sauerbrunnu.
Uprava je zaželila skupštini dopisom uspješan rad, jer se poradi oskudnih
sredstava ne može slati delegat. (Prima se na znanje!)


e.) Upućeni su pozivi radi izašiljanja relegata na našu skupštinu u Novom Sadu
po struci bližim udruženjima domaćim, pa šumarskim udruženjima češkom, poljskom
i bugarskom, te društvima njemačkom i austrijskom. Dopisima nam je javljeno, da je
Srpsko poljoprivredno društvo u Beogradu delegiralo g. Dr. Mihajla Gradojevića, prof,
poljopriv.-šum. fakulteta u Zemunu; Udruženje Jugoslov. agronoma, Sekcija Novi Sad,


g. Jovana Rogulića; Savez lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu g. Mr. Ph. Jocu
Divilda; Udruženja Jugoslov. inžinjera i arhitekata, Sekcija Novi Sad, g. Ing. Danila
Kaćanskog; Središnje društvo češkoslovačkih šumara g. Dr. ing. Ljudmila Mačko,
zemaljskog šum. inspektora iz Bratislave; Društvo bugarskih šumara-akademičara g.
Dimitra Stefanova, šum. inspektora ministarstva poljoprivrede i državnih imanja u
Sofiij ; Društvo bugarskih šumara g. Iliju Stojanova.
f.) Na poziv Udruženja jugoslovenskih agronoma (Beograd) zastupao je J. Š. U.
na njihovoj godišnjoj skupštini dne 5. jula u Zemunu kao delegat umjesto spriječenog
pretsjednika Dr. Petrovića, g. Konstantin Smiljanić, savjetnik Ministarstva šuma i
rudnika. (Uzima se na znanje!)


g.) Na pretstavku Udruženja od 14. juna 1937. broj 373 o povišenju prinadležnosti
državnim šumarskim službenicima odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika, Odelenje
za upravu državnih šuma aktom od 8. IX. 1937. broj 13.477 ovo: »Pitanje povećanja
prinadležrtosti državnih činovnika već je predmet proučavanja u Kraljevskoj Vladi.
Sada kada se ovo pitanje privodi kraju, mogu izvestiti Udruženje, da će ono na
zadovoljstvo državnih službenika biti uskoro rešeno i privedeno u delo.«


h.) Na pobudu Ljubljanske podružnice J. Š. U. od 31. XII. 1936. broj 188 i
zaključka 3. sjednice Upravnog odbora od 7. III. 1937. pod toč. 5. upućena je pretstavka
g. Ministru šuma i rudnika broj 479 u svrhu pospješenja unapređivanja mlađih
državnih službenika šumarske struke, jer su u tom pogledu zapostavljeni ostalim činovničkim
strukama. Naročito pak da se omogući napredovanje šumarskim činovnicima
banskih uprava u više grupe, no što je to bilo do sada. Na tu predstavku stigao je.


678