DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ovaj odgovor Ministarstva šuma i rudnika, Odelenje za upravu državnih šuma od


21. IX. 1937. broj 13475: »Za unapređenje činovnika potrebno je imati osigurano slobodno
mjesto u budžetu i slobodan kredit. Prilikom predloga budžeta za 1937/38. god.
predviđen je veći broj slobodnih mesta i predložena potrebna suma novaca za mogućnost
izvršenja unapređenja činovnika, koij su ispunili zakonske uslove za isto, ali
obzirom na činjenicu, da je Kr. vlada morala da provede štednju budžeta rashoda,
nisu mogla biti odobrena sva predložena mesta, već je taj broj reduciran.
Na osnovu toga odobrenog broja izvršen je veći deo unapređenja šum. činovnika
i to:


Kod odelenja za upravu državnih šuma od 537 činovnika, koliko je budžetom
predviđeno, unapredeno je u ovoj budžetskoj godini do danas 79 činovnika, što čini
14,55%.


Kod odelenja za vrhovni šumarski nadzor od 250 čin. odobrenih budžetom unapredeno
je 25 čin., što čini 10%.


U predlogu budžeta za 1938/39. godinu predviđena je dovoljna suma kredita,
koja će u slučaju, da se prihvati ovakav predlog budžeta, omogućiti da se unaprede
svi valjani šumarski stručnjaci, koji ispunjavaju zakonske uslove.


i.) Tajnik »Društva za Štrosmajerovo sveučilište« Dr. Vladimir Bazala predao
je Upravi udruženja prvi broj glasila toga društva »Alma mater croatica« sa zamolbom,
da se u zamjenu dostvlja naše glasilo Šumarski List. »Alma mater croatica« je mjesečnik
jednakog formata kao i naše glasilo, a pojedini broj ima 32—48 stranica. Tretira
pitanja unapređenja nauke i nastave na fakultetima. (Zamjena se odobrava!)


j.) Zaključkom druge sjednice od 13. XII. 1936. toč. 9. stavljena je stipendisti
udruženja g. Ratimiru Kneževiću stipendija za god. 1936/37. »in suspenso«, da mu se
isplata stavi u tečaj, ako udovolji uvjetima Pravilnika o stipendijama do mjeseca
februara 1937. Uvjetima Pravilnika do stavljenog roka nije udovoljeno. (Zaključuj e
se, da se isplata ne izvrši, a novac đa se priklopi fondu u smislu
Pravilnika za stipendije!)


4. — Blagajnik Oska r Dremi l izvještava o stanju imovine i o blagajničkom
poslovanju. Konstatuje i naročito podvlači, da se vrlo mali broj starih dužnika odaziva
opomenama uplatom zaostale članarine, a i članarina za tekuću godinu relativno zaostaje.
(Izvještaj se prima-k znanju, a zaključuje se opomenuti
članstvo i tokom zasijedanja skupštine na uplatu stare dugovine,
a tekuća članarina neka se ubire od prisutnih skupštinara,
ukoliko su u zaostatku!)
5. — Nakon rasprave zaključuje se, da se raspiše svetosavska
nagrada dvojici studenata šumarstva na dan Sv. Save
1938. god., koji najbolje izrade sastavak: »Pogled na šumskogospodarske
prilike jednog našeg kraja«. Radnje se imaju
dostaviti J. Š. U. najkasnije do 1. januara 1938.
6. — Na predlog predsjednika Dr. Dragoljuba Pet ro vica, usvaja se, da
se predlog Dr. Neidhardta raspravi pod toč. 10. dnevnoga reda.
7. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć, predlaže, da se u vezi sa
prednjom točkom 6. skine s dnevnoga reda i točka 7., dok glavna skupština ne riješi
predlog Dr. Neidhardta o promjeni Pravilnika za podjeljivanje stipendija J. Š. U.
(Š. L. god. 1931. str. 608—609). (Usvaja se!)
8. — Tajnik čita zamolbu Banjalučke podružnice J. Š. U. od 23. VIII. 1937. broj
56 za podjelu beskamatnog zajma iz imovine Udruženja za dovršenje gradnje Šumarskog
Doma njenog na Šehitlucim.a kod Banjaluke, što ga je Podružnica počela graditi
(i stavila već pod krov) radi uljepšavanja tamošnjeg gaja Viteškog Kralja Aleksandra
679