DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 9     <-- 9 -->        PDF

toga štiti šumske sadnice time, što obrazuje sklop i zasenjuje sa strane,
čime tera sadnicu da raste u vis.
Na taj način istovremeno sa gajenjem šume dotično zemljište po´
staje rentabilnim u toliko, da pokriva troškove oko pošumljavanja.
Šuma bi ovde došla kao besplatna premija, kao čist prihod.


Postoji niz detaljnih pitanja: 1) da li će ovde i onde uspevati ova


ili ona vrsta rentabilnih biljaka u zavisnosti od kote i vrste tla; 2) kakva


je najbolja simbioza šumske i rentabilne biljke; 3) kakvo i koliko đubriva


treba upotrebljavati i t. si. Odgovor na ova pitanja dobiće se putem


ogleda i ispitivanja.


Već naše državne ustanove (vojska, organi ministarstva građevina


i dr.) stavljaju pitanja o brzom podizanju šuma. . razočarane su odgo


vorom šumara, da su za to potrebne decenije. »Pa ne možemo da kle


štama vučemo sadnice.« Ali ipak šumari moraju znati za načine brzog


podizanja šume i da nateraju sadnice da rastu i bez klešta. Ovim se


pitanjem, izgleda, malo ko bavio. A ono je sada još i kako aktuelno.


Već se pojavilo pitanje podizanja šuma bez obzira na troškove. Za sva


ova nova pitanja naše šumarstvo mora biti spremno. Istraživanja po


ovim pitanjima daće dosta odgovora i na mnoga druga pitanja pošum


ljavanja, pošto su s njima tesno vezana.


Prilikom pošumljavanja ne smemo više gledati na buduću šumu


kao na nešto, što će videti samo današnje bebe. Naše vreme stavlja


zadatke, preko kojih ne možemo i ne smemo olako preći. Već ima i


danas razloga za odgajanje »ekspresne šume«.


III. Ciljevi i program ogledne stanice.
Glavni ciljevi jedne ogledne šumske stanice dele se u dva pravca:


1) sredstva i metode za brzo podizanje šuma putem brzog i većeg pri


rasta sadnica; 2) rentabilitet ili smanjivanje uzgojnih troškova putem


uvođenja rentabilnih kultura.


Prema tome stanica mora dati odgovor na sledeća pitanja: 1) Brzo


podizanje šuma, bez obzira na troškove i bonitet tla, iz strategijsko


vojnih razloga, zatim u cilju zaštite od poplava, u cilju potkrepljivanja


strmih nagiba, nasipa, rečnih obala, bujica i t. d., te napokon u cilju


stvaranja šumskih zona i pojaseva u gradovima i njihovoj okolini iz


higijensko-socijalnih i turističkih razloga; 2) najbolje metode pošumlja


vanja krša i goleti s obzirom na troškove; 3) rentabilitet ili smanjivanje


troškova oko pošumljavanja putem melioracije tla i uvođenja rentabilnih


međukultura.


Detaljan program ogledne stanice je sledeći:


1. Izbor najboljih vrsta šumskog drveća, domaćeg i egzotičnog,
upotreba džbunja, simbioza drveća i džbunja, sastav mešovitih sastojina,
glavne i podstojne vrste.
2. Način sadenja u jame, u redove različite udaljenosti, u jarke
po izohipsama, u vodoravne brazde itd. i raspodela različitih vrsta.
3. Obrazovanje sklopa u različitim slučajevima, upliv sklopa na
prirast sadnica i tlo, vreme potrebno za obrazovanje sklopa kod različitih
vrsta, određivanje optimalnog obrasta, žive ograde i vetrobranu
pojasevi.
627