DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 92     <-- 92 -->        PDF

UPLATA NA PRETPLATI NA ŠUMARSKI LIST U MJESECU OŽUJKU 1938.


Državno dobro Belje Kneževo Din. 99.— za god. 1938; Gradska blagajna Slavonska
Požega Din. 100.— za god. 1937; Kr. Direkcija šuma Sarajevo Dim. 100.— za god.
1937; Trgovinsko industrijska komora Sarajevo Din 100.— za god. 1938.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA.


Gosp. Img. Aleksandar Panov darovao je zakladi Din. 36.—. Na daru najljepša
hvala. G.g. činovnici ´Ministarstva šuma i rudnika umjesto vijenca na odar pokojnom.
Manojlu Divjaku inspektoru Min. šuma i rud. u penziji, darovali su zakladi Din. 590, pa
im na daru najljepša hvala.


Gosp. feig. Humbert Madiraca doprinosom od Din. 100.— pristupio je u članstvo
zaklade.


Gg. članovima preporuča se, da se začlane u Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu,
te da je se sjete darovima, jer se iz nje dijele pripomoći siromašnoj djeci i udovama
umrlih članova. Ove godine podijeljene su pripomoći u iznosu od Din. 1.200.—, a da
nam se zaklada poveća, bili bismo u stanju više podijeliti.


FOND ZA OPORAVILIŠTE ŠUMARA NA MLJETU.


G. Ing. Milan Lenarčić, podpredsjednik Udruženja, darovao je Din. 330.— za
osnivanje fonda za oporavilište šumara. Na daru najljepša hvala.
Novac
je koristonosno uložen kod državne hipotekarne banke.
\


UPOZORENJE


Jugoslovensko šumarsko udruženje izdalo je odnosno pomoglo je izdavanje ovih,
knjiga, pa ih raspačava prema narudžbi odmah kretom pošte:


1. — Ing. S. Baranac: Naše šumarstvo i lovarstvo . . . Din. 20.—
2. — Dr. Ing. Josip Baleti: Josip Kozarac
» 15.—
3. — Hufnagel-Veseli-Miletić: Praktično uređivanje šuma . » 20.—
4. — Dr. Ing. Josip Balen: Naš goli krš
» 115.— 5.
— Ing. Mihovil Markić: O krajiškim imovnim općinama . » 10.—
Po uredima i u kućama nalaze se pojedini brojevi Lovačko-Ribarskog Vjesnika.
Mnogim našim članovima manjkaju pojedini brojevi toga Vjesnika. Molimo naše
članove, koji imaju nepotrebne brojeve, da nam ih pošalju u omotu frankirano sa 50
para po komadu.


POSMRTNA POMOĆ JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.
POZIV


gg. članovima Jugoslov. šumarskog udruženja.


Teško obitelji, kojoj smrt otme hranioca!


Tko već nije čuo plač udovice i neopskrbljene djece? Ali smrt ne samo da
duboko potresa porodicu čuvstveno, već se ova u prvi momenat nalazi i u teškoj
potrebi i oskudici.


Kako bi se u tom najtežem i najpotrebnijem času pružila pomoć obitelji umrlog,
člana J. Š. U., osnovana je »POSMRTNA POMOĆ« (P. P.).


Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži
svojima pomoć u najtežem času.


294