DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 17     <-- 17 -->        PDF

uzročnike varijabiliteta ubraja se bez sumnje i samo stanište, gdje
dotična životinja ili biljka ima svoju postojbinu. U konkretnom slučaju
ima da se utvrdi, jesu li prilike i uslovi kapelskoga staništa različni od
onih u Sloveniji. Vi tvrdite da jesu, gospodin Dr. S, misli da nisu. Ovdje
ste Vi u pravu. Rezultanta svih uslova na Kapeli bezuvjetno je drukčija
od one u Sloveniji i to po svima njenim komponentama (množini oborine,
temperaturi, tlu, flori i dr.). Tu ne treba voditi duge raspre* da se to
dokaže. Ja ću se osvrnuti samo na jedno tvrđenje gosp. Dra Š., na ono
da je čitavo područje, kako Kapele, tako i Slovenije podzolno tlo. Ovo
nije tačno. Ovo područje samo je područje, na kome je postajanje i
izgradnja tla upućeno smjerom opodzoljivanja. Radi se dakle ne o tipu
tla, već o tipu procesa izgradnje tla. To područje pozola ide neprekinuto
sve do Mačve i Šumadije, a htjeti onda po toj logici gosp. Dr. Š. tvrditi,
da su uslovi staništa na području podzola isti, bila bi velika pogrješka.
I ako je Kapela područje, gdje bi se sigurno stvarao podzol, kad bi se
uopće mogle tamo zadržati debele naslage zemlje, danas tamo ima malo
podzola, a mnogo skeletnog tla, kod koga i te kako dolazi još do izražaja
njegovo mineraloško porijeklo. Pa zašto ne dopuštati, da je hrana tetrijeba.
koja potiče od na vapnenom tlu raslih biljaka, bolja n. pr. od hrane
sa škriljevca; i zašto ne dopuštati, da su povoljniji klimatski uslovi u
Kapeli, gdje je domašaj morskih struja jači nego u Sloveniji! Ja u tom
pogledu dijelim potpuno Vaše mišljenje, i to tim više, što ste ga Vi iznijeli
i sa za učenjaka potrebnom rezervom opreznosti: »da sve naše današnje
znanje o velikom tetrijebu nikako nije iscrpljeno, mnoge stvari, koje smo
držali kao ustaljene činjenice, mijenjaju se novim spoznajama i tako nam
ostaje još mnogo stranica u životu našega tetrijeba nepoznatih i neis


traženih«.


»U prilog Vaše tvrdnje, da je kapeski tetrijeb poseban tip svoje
vrste i da je on tip svoje »rodne grude«, neka Vam naročito posluži i
pojava poznata kod naše pastrve. U ogulinskom srezu, dakle na malom
području, imamo oko desetak rječica, u kojima živi pastrva. Skoro u
svakoj živi druga rasa, koja se razlikuje po uzrastu, obliku, boji i šarama,
po načinu hranjenja, po dobi mrijesta i u svemu drugom. Nisu to nipošto
mjestne modifikacije prouzrokovane obilnijom hranom, temperaturom
vode i t. d., već nasljedne razlike, Da je ovo tačno, o tome smo se uvjerili
proučavajući te ribe iz raznih rječica, donijete da žive pod istim
uslovima u Banovinskom ribogojilištu u Turkovićselu. A ovdje očuvale
su one svoje stare osobine, što je potvrda za to, da su to različne rase«.


Prema tome vidi se, da se ovaj poznati poljoprivredni stručnjak
priklanja mome stajalištu. Oni od suprotnog stajališta pišu: »Ako je dakle
čitavo tlo podzolno. a ne alpinski sistem sa skoro istim
klimatskim.prilikama, nemamo razloga da pravimo kakvu razliku između
divljači, koja živi pod istim prilikama samo na raznim mjestima«. Ova
je tvrdnja nerazuljiva, jer podzolno (isprano) tlo može biti svako tlo, pa
i alpinsko tlo. Riječ »podzol« dolazi od grčke riječi zola = pepeo, podzol
= pepelu sličan ili kao pepeo. Kod nas se zove takova zemlja bjeljuša ili
pcpeljuša. To je tlo, koje mora biti duboko više metara, tako da kiše
mogu iz gornjih slojeva u donje isprati hranive i ostale sastojine osim
silikata, tako da ostane gore samo kremeni pijesak (Si 02) i takova je
zemlja onda neplodna. Podzol ide od 700 mm do maksimalno 4.000 mm
oborina, a to je velik pojas. Podzolno tlo može dakle da se razvije i na


315