DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SAOPĆENJA


BERLINSKA MEĐUNARODNA LOVAČKA IZLOŽBA.


(Od 2.-24. XI. 1937.)


Pre dvadeset sedam godina učinjen je prvi put u Evropi pokušaj, da bi se na
najširoj osnovi međunarodne izložbe prikazala i zorno predočila važnost lovstva u
svome celokupnom značaju po čoveka, narode i čovečanstvo. To je bilo 1910. godine
u Beču.


Kako se savremenim životom u velikim varošima čovek sve više udaljuje od
prirode i kako se s druge strane sve gušćim naseljavanjem i sve kulturnijim obrađivanjem
i iskorišćavanjem zemjlje uslovi za opstanak divljači smanjuju iz dana u dan,
to se u početku XX. veka silom nametnula misao, da treba lovarstvu, ovoj prastaroj
delatnosti ljudskoga roda, prirediti veliku priliku, kojom bi se njegovo značenje manifestvovaio
na doličan način, masama naroda na pouku, a vođama na pravilnu ocenu
njegove opšte koristi.


Od one sjajne i vedrim ukusom spremljene izložbe proteklo je više od četvrt
veka, pa da se ponovno pojavi zamisao tako svestrane lovačke smotre, kao: što je bila
ova koja je našla svoje momentano oličenje u međunarodnoj lovačkoj izložbi u Berlinu.
Ako baš ne u ljupkoj i vedroj formi ibivše Bečke izložbe, ipak je ova Berlinska izložba
po svom; grandioznom opsegu, po svom duboko zamišljenom rasporedu i po svom
ozbiljnom prikazu modernih tekovina na svim poljima lovarstva postigla rekord, kako
ga svet još dosada nije. video. Toliko trofeja i krzna, toliko diorarna, grafikona, diagrama
i statistika o lovu, toliko zanatskih i industrijskih proizvoda za lov i izrađevina iz materije
ulovljene divljači, toliko divnih radova likovne umetnosti u vezi sa lovom, a pre
svega toliko egzemplara trofeja svetskoga rekorda iz svih kontinenata zemaljske kugle
još nikada i nigde nije bilo sakupljeno i pokazano na jednom mestu.


Nama nije samo do toga, da se zabeleži ova olimpijada lovarstva zbog svoje
rekordne 1 svetske veličine, već naročitoi i zbog toga, da bismo ukazali na važnos t
lova, kao pokretača ljudske delatnosti, o čemu se u našem društvu
još mjalo zna, a i misli na način, koji ne odgovara ozbiljnosti .predmeta. Ne samo da
nam lov, više nego ma koji drugi sport stvara volju za rad i vedro raspoloženje za
posao, te nam jača zdravlje i okretnost tela, lov donosi i toliko realnih materijalnih
koristi državi i celini naroda i pruža toliko priike za rad njegovih ruku i njegovih umnih
sposobnosti, da u našem Šumarskom listu ova međunarodna manifestacija nestne da
ostane nezapažena.


Lovačku izložbu u Berlinu zamislio je i ostvario njen vrhovni zaštitnik, Reichsjägermeister
Herman Göring uz saradnju državnog saveza nemačkih lovaca »Deutsche
Jägerschaft«.


U svom pozdravnom govoru ´prilikom otvaranja međunarodne izložbe 3. novembra
1937. u 11 sati pre podne, na koju su bile pozvane delegacije svih izlagačkih država
i »Međunarodni lovački Savet — Conseil Internacional de la Chasse« sa svima svojim
članovima, g. Qöring je dao oduška oipštem svečanom raspoloženju širokom dobrodošlicom
»Pozdravljam Vas lovce celoga sveta!« U svome govoru istakao je i naučno
saznanje, da su šuma i divljač skupoceno Mago svakoga naroda i da su se do sada
u istoriji uvek našli istaknuti ljudi, koji su sebi u ispravnom razumevanju koristi
lova, u ljubavi prema šumi i lovu stavili životni zadatak, da očuvaju plemeniti lov, te
da pružaju divljači u slobodnoj prirodi zaštitu pred nemilosrdnim istrebljivanjem, kome
su pale žrtvom već tolike vrste izumrlih životinja. Naglasio je posebno i nazvao ciljem
izložbe uzajamno upoznavanje lovaca celoga sveta, upoznavanje najraznovrsnijih lo


317