DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 22     <-- 22 -->        PDF

.. jednom hektaru navodi iznos od 75.5 pfn., što iznosi po našem,´ 10.57 din. Za 1936.


;,>dinu vrednost ukupne ubijene divljači u Njemačkoj računom je utvrđena sa 28,621.022


Rm., što znači prihod više od 400,000.000 dinara godišnje. Samo od zečeva dobiveno


je godišnje skoro 120,000.000 dinara. Prema ovim ogromnim prihodima stoje godišnje


štete u neznatnoj cifri od 3,549.827 Rm., što znači jednu osminu prihoda, pored toga


se sve štete po zakonu i nadoknađuju.


Institut za lovačka naučna istraživanja utvrdio je hiljadama rasporenih stomaka,


da se na pr. kao štetočina toliko rzvikani fazan prehranjuje sa 96% štetnim biljkama,


semenjem i bubama, a samo sa 3.4% žitaricama i korisnim insektiima. Ove naučno


egzaktne konstatacije naravno bacaju novo svetio na ova u javnosti često i demagoški


iskorištena pitanja.


Osobitu pažnju izazvali su napori Nemačke na polju plemenitog lova sa sokolima,
koji su kod nas nekadašnja vlastela, bogumilske vođe i tursko plemstvo toliko voleli
i gajili. Bili su izloženi divni egzemplari pripitomljenih sokola, naročito iz sokolane
Reichsjägermeistera Qöringa, stare slike omiljenih sokola bivših vladara i skupocjeni
gobleni sa scenama iz lova sa sokolima.


U najvećoj sali bila je podignuta čitava veštačka šuma sa prirodno nameštenom


divljači, nalazila se tu izložba zakonodavstva o lovu i uopšte knjiga iz najstarijih


vremena pa do današnje poznate lovačke literature, izložba pesama i muzika, a i naročita


zbirka poklika s lovačkim rogom, kojima obiluje francuska i nemačka tradicija.


Jedno odelenje prikazivalo je predhistorijski lov na osnovu iskopina i prona


đenih fosila od pre 100 i 20 hiljada godina, kad se je pojavio prvi čavek u Evropi.


Posebna velika sala posvećena izložbi internacionalne likovne umetnosti sa jedinstvenim
radovima slikarstva, skulptura i goblena celoga sveta i divnim radovima
umetničkog zanata u broncama, keramici, vezovima i čipkama zadivila je oko svakome,
ko iole ima smisla za lepoitu boja i oblika. Poznati švedski slikar Bruno Lilijefors izložio
je svoja platna sa onim´ nenadmašivim scenama slobodne prirode, koja do sada još
nije niko umeo da ostvari sličnom genijalnošću. Francuski gobleni kao i svuda tako su
i na ovoij izložbi odneli rekord u ovoj grani umetničkih zanata. Pokazivan je također
visoki stepen veštine, kojom nemačka savremena grafika reprodukuje slike svojih velikih
umetnika.


Lovački film i lovačka fotografija imali su zasebnu izložbenu prostoriju sa hiljadama
osobitih snimaka prirode, transparenata i savremenih aparata.


Poznata nemačka industrija dala je nečuven prikaz svih svojih izrađevina za
svrhe lovstva i onih predmeta, koji se izrađuju iz gradiva lovnog plena. PuškarsKa
industrija sa najsavršenijim materijalom i napravama, najraznovrsnija municija, streljačko
i lovačko oruđe, lovačka odeća, lovačka optika, krznarstvo, nakit, trgovina sa
divljači, transport i čuvanje u hladlonama, spremanje divljači za kuhanje sa stotinama
recepata i saveta, sve uopšte što ima iole veze sa lovstvom, našlo je na toj grandioznoj
izložbi svoje mesto, tako da je svako — lovac i nelovac — mogao da se orijentiše o
savremenom stanju bilo koje ljudske delatnosti skopčane sa lovom.


Uz ovaj letimičan prikaz same izložbe treba napomenuti, da su u okviru izložbe
bile priređene i raznovrsne svečanosti, kao počastna primanja, balovi i banketi kod
domaćine generalobrsta g. Göringa i priređivača »Deutsche Jägerschaft«, na kojima je
našim delegatima ukazana vidna pažnja. Naročito na soareji ti beloj dvorani biv. Carske
palate i na svečanoj predstavi u drž. operi, zatim na lovnoj smotri na »Schorfheide«, na
Hubertovom slavlju u Braunschweigu i na svečanim lovovima pokazalo se gostoprimstvo
novog Reicha u najsjajnijem svetlu.


Izneta oskudna slika o Berlinskoj lovačkoj izložbi nije naravno u stanju da pre- doči
svu veličinu i sav značaj ovog pothvata velikog stila.


320