DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 44     <-- 44 -->        PDF

grebu slijedeću informaciju: »Na Poljoprivrednoj akademiji u Keszthely-u postojao je
od god. 1865. do 1869. šumarski fakultet, no Šife r Barto l ne nalazi se u maticama
teg zavoda; na tom zavodu nema poslije šumarskog fakulteta, a u Mađarskoj nema
danas druge visoke šumarske škole osim u Sopronu.«


Ta informacija dostavljena je Kr. šumskoj upravi plješivičkih šuma u Samoboru
na dalju upotrebu.
Iz kancelarije J. Š. U. — Tajnik: Lng. Ante Premužić.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU TRAVNJU .8. GODINE.


Bjegović Dušan, Zagreb Din. 120.— za god. 1938 i upis; Böhm Viktor, Kostajnica
Din. 100.— za god. 1938; Dereta Borislav, D. Milanovac Din. 25.— za 4/4 1937;
Grünwald Josip, Zagreb Din. 100.— za I . 1935 i 1. 1936; Grozdanić Milan, Ogulin Din.
100.— za god. 1938; Kovačević Borislav, Din. 100.— za god. 1968; Koužik Vaclav,.
Tomislav grad Din. 50.— za I. polg. 1937; Madiraca Humbert, Nevesinje Din. 100.—
za god. 1936; Maksić Svetozar, Niš Din. 100.— za god. 1938; Miodragović Bogoljub,
Niš Din. 10O.— za god. 1938; Muftic Halid, Zagreb Din. 120.— za god. 1938 i upis;
Pichler Milan, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Petronijević Slavko, Cetinje Din. 100.—
za god. 1938; Prpić Petar, Sušak Din. 100.— za god. 1938; Dr. Petračić Andrija, Zagreb
Din. 100.— za god. 1938; škrljae Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Glaučnik Franc, Maribor
Din. 300.— za god. 1936 do -938; Šetinc Antun, Lendava Din. 120.— za god. 1938 i upis;
Thurn gozdna -uprava Guštanj Din. 300.— za god. 1936 do 1938; Župane Jernej, Lendava
Din. 300.— za god. 1936. do 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Bosiljević Vladimir, Morović
Din. 10O.— za. god. 1936; Jovanović Lazar, Beograd Din. 200.— za god. 1936 i 1937;
Sarnavka Roman, Beograd Din. 100.— za god. 1936.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Opačić Vojislav, Kičevo Din.
50.— za I. polg. 1938; Sendić Josim, Đevđelija Din. 45.— za I. polg. 1937; Špiranec
Mirko, Surdulica Din. 50.— za I. polg. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Andrašić Drago, Bugojno
Din. 50. " za I. polg. 1935; Kos Velimir, Sarajevo Din. 100.— za god. 1938; Moskaljuk
Aieksander, Tuzla Din. 30.— za god. 1937; Nikolić Miodrag, Mostar Din. 32.— za god.
1935; Svergunjenko Jakov, Sarajevo Din. 70.— za god. 1938 i upis; Šusteršić Oton,
Sarajevo Din. 199.— za god. 1934 i 1935.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Benić Roko, Banjaluka Din.
50.— za god. 1938; Ferljan Vladimir, Teslić Din. 50.— za II. polg. 1938; Jelinek Žarko,
Bos. Dubica Din. 100.— za II. polg. 1936 i I. polg. 1937; Javor Milan, Turbe Din. 100 —
za god. 1937.


Uplata članarine članova pomagača u mjesecu travnju 1938: Durman Sava, Zagreb
Din. 50.— za god. 1937; Grujić Ivan, Novi Sad Din. 30.— za I. polg. 1938; Hrgović
Nikola, Bjelovar Din. 50.— za god. 1938; Jelača Vladimir, Sarajevo Din. 50.— za god.
1938; Maksimović Milan, Zemun Din. 50.— za god. 1938; Sgerm Franjo, Sarajevo Din.
35.— za I. polg. 1938; Jakić Velimir, Kolašin Din. 50.— za god. 1937; Lipovac Josip,
Zagreb Din. 20.— za god. 1938; Kovačeveć Stevo, Zagreb Din. 25.— za LI. polg. 1937;
Tranger Teodor, Zagreb Din. 70.— za god. 1938 i upisninu.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu travnju 1938: Zavod za agrikulturnu
kemiju Zagreb Din. 100.— za godinu 1937.


UPOZORENJE.


Prema članu 10. Pravila Jugoslov. šumarskog udruženja dužni su članovi uplatiti
članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.


342