DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Kad se već moje nastojanje tako shvatilo, tad bih svjetovao drugovima, da se i dalje
šuti i da se event. govori samo »u četiri oka«.


Zapadajući u vatru tvrdi g. R., da imamo »grandiozan plan«, a to je zakon o
šumama, koji »treba još shvatiti, razgraditi i provesti«. Ja pak uzvraćam, da taj zakon
treba najprije (a ne još) dobro razraditi (ne razgraditi — demontirati), a upravo u tu
razradu i spada ono, što bismo mi željeli. Ta razrada traži i specijalne zakonske
propise.


Treba momentano da se spriječi uništavanje šuma u Bosni, Srbiji i nekim mjestima
Hrvatske, a kako da sreski referenti to pobliže izvrše, ostao nam je dužan g, R.
u svojem odgovoru.


Pri kraju još molim g. R-a:


a) da iz ovoga našeg raspravljanja, koje ja smatram saradnjom, izostane svaki
lični ton;


b) da na konkretna pitanja u kritici daje i konkretne odgovore;


c) da se postavi u položaj sreskog šum. referenta, čiji je zadatak i rad najvažniji
u struci, da ispita njihove izveštaje i predloge po ovom predmetu, da im dade
konkretne odgovore na njihove konkretne i opravdane primedbe i to sve da obuhvati
ne jednostavnim općim odredbama, već konkretnim uputstvima;


d) da ne slabi u kolegama dobru volju, kad hoće da posluže dobroj stvari, i da
izostane svaka prijetnja; mlađega treba uvjeravati razlozima, ako je na krivom putu,
dok prijetnja dobroj stvari nanosi uvijek samo štetu.


X.
IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


4. sjednice Upravnog odbora ,|. Š. U. održane dne 21. VIII. 1938. u Vinkovcima.
Prisutni: Predsjednik Dr. Dragoljub P e t r o v i ć, podpredsjednik iDr.
Ing. Andrija Pet račić, tajnik Ing. Ante Prernioiždć, blagajnik Oskar
Dr em il, te odbornici: Ing. Ilija Lončar, Ing. O t m a sr Miklau, Ing. Bora
N i k o 1 i ć, Ing. Vjenceslav Radošević, Ing. F r a m Ravnih, Ing. Ivan
S m i 1 a j.


Odsustvo su ispričali neodoljivim poslom: Podpredsjednik Ing. Mila n Le na
r č i ć, Ing. Milan A n i ć, Ing. Salih Q j i k i ć, Ing. I v* a n J u v a n č i ć, Ing.
Josip M a r č i ć, Ing. Stjepan Mikša, Ing. Nikola Milju š i Ing. Živoj in
Vančetović.


Dnevni red sjednice:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine-i blagajničkom poslovanju.
5.
— Pretres osnove upustva i obrazaca za statistiku šuma i šumske privrede prema
dostavi Ministarstva šuma i rudnika, odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor
br. 3528/38.
6. — Rasprava o molbi Zveze apsolventov gozdarskih soi v Mariboru od 27. VII.
1938. broj 109 za zauzimanje Udruženja oko ostvarenja zakonskih mogućnosti,
da apsolventi gozdarske škole u Mariboru budu postavljeni za podšumare.
7.—
Rasprava o predstavci gg. Ing. G j i k i ć a, Ing. Korice, Ing. Alikalfića


´ 517