DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Slobodan sam da ovom prilikom predložim, da naše udruženje ipriloži preko
Čehoslovačkog šumarskog udruženja izvesnu svotu za odbranu Čehoslovačke države.


23. jiula 1938. god. Beograd. Ing. Borislav Nikolić, v. sav. M. š.«
Rezolucija, što ju je skupština bratskog središnjeg društva čehoslovačkih šumara
usvojila glasi:
»Čehoslovačko šumarstvo skupljeno na XVII. godišnjem sastanku Centralnog
sjedinjenja č. s. šumarstva na dan 4. jula 1938. u Pragu odlučilo se za sledcću rezoluciju:


Čehoslovačko šumarstvo skupljeno u Pragu za vrijeme X. svesokolskog sleta
usred nacionalne i č. s. državne svečanosti manifcstuje za uspjeh i napredak republike
i šumarstva. Tom prilikom svečano izjavljuje, da se predaje bezuslovno u službu republike
i obećaje, da će bez bojazni nastojati, da se sačuva njena potpuna neovisnost
i suverenitet i da će s entusiasmom braniti interese naše države, kad god se za to
pokaže potreba.


Centralno ujedinjenje č. s. šumarstva u naporu da dokumentira svoje razumijevanje
za potrebe odbrane države i u uspomeni na Hodžinu izreku: »Bili smo ovdje
hiljadu godina i bićemo ovdje i poslije« podaje jubilarnom fondu za odbranu države
\z svoga imetka doprinos i istovremeno čini apel na sve č. s. šumare, da se pridruže
roj akciji i da za navedeni cilj što više doprinesu.


Današnje doba traži usredotočeni rad sviju, a prema tome i č. s. šumarstva na
stručnom poslu, na saradnji u pitanjima stručnim, socijalnim i kulturnim, da bi naše
šume mogle biti sa uspjehom očuvane i gajene, jer one su u ekonomskom životu naše
države jedan od najvažnijih faktora i takode hranitelji miliona građana. No takode
treba osigurati životne interese šumarske proizvodnje i osloboditi šumarsku djelatnost
od ´ukočenosti, jer u našim šumama mora naći život što više ljudi, a umjesto pomoći
treba njima dati zaposlenje.


Stoga molimo vladu, zakonodavne skupštine i sve nadležne činitelje, da Centralno
ujedinjenje č. s. šumarstva potpomažu u njegovom naporu za koncentracijom
šumarske inteligencije i u njenim opravdanim zahtjevima, koji su bili već ranije nadležnim
vlastima saopćeni. Niz godina vapimo za reorganizacijom šumarskih škola, za
unapređenjem šumarskog ispitivanja i za piavednim uređenjem socijalnog stanja šumara.
Za tim ciljem hoćemo česi i Slovaci solidarno raditi u neovisnoj i nedjeljivoj
otadžbini. Najsigurnija je zaštita šuma finansijski i ekonomski osigurano zvanje pobjednika
šuma i eksistentno spokojstvo i sigurnost šumara. Stoga molimo za hitno riješenje
sviju šumarskih interesa po vladi i po zakonodavnim skupštinama i nadamo se,
da u ovogodišnjem jubilarnom ljetu republike ova naša nada neće biti razočarana.


j) — Dekanat Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu obavijestio je
Upravu udruženja dopisom od 30. VI. 1938. broj 1982, da će dne 3. VII. stići u Zagreb
naučna ekskurzija studenata šumarstva iz Eberswalda u Njemačkoj pod vodstvom
tektora tamošnje Visoke škole prof. Dr. Hiif a i nekoliko profesora. Ujedno je umolio
Udruženje, da o tome obavijesti članove Udruženja u Zagrebu.


Na poziv Uprave udruženja upućen preko dnevnih zagrebačkih listova prisustvovalo
je oko 50 gg. članova Udruženja i ostale gg. šumara nastanjenih u Zagrebu dočeku
ekskurzionista na kolodvoru kao i predavanju, što su ga slijedeći dan četvorica
gg. njemačkih profesora o novijim šumarskim prilikama i smjerovima njemačke šumarske
znanosti držali počevši od 9 sati u dvorani zagrebačkog Pučkog sveučilišta.


Upravu udruženja zastupao je pri tom tajnik Ing. Premužić i blagajnik Oskar
Dremil. Njemački gosti posjetili su i Upravu udruženja, gdje ih je u našim prostorijama
u ime .1. Š. U. pozdravio tajnik Ing. Ante Premužić naglasivši u kratkom govoru mnogobrojne
veze, što su ih naši šumari imali od prvih početaka našega šumarstva s njemačkim
šumarima, te sve one koristi, što ih je naše šumarstvo crpilo iz njemačke
stručne literature i njemačke šumarske znanosti.


521