DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 57     <-- 57 -->        PDF

i primorja, a osobito po mogućnosti dati smjernice za budući potrebni rad i nastojanja.
Stoga se u tom smislu provelo i uređenje šumarskog dijela te izložbe. Izvrsnim i sustavno
poredanim velikim fotografijama formata 60X90, za koje su odstupili svoje
snimke sabrane za vrijeme dugogodišnjeg svog rada na kršu poglavito gg. prof. Ing.
Alfons Kauders, Ing. Josip Marčić i Vinko Novak, prikazan je postanak
i razvoj primorskog golog krša sa svim uzrocima, koji su na to utjecali u historiji, a
djeluju još i danas. Naiglavniie smjernice budućega rada bile su prikazane nizom
crteža u velikom formatu, što su ih prema skicama Ing. Premužića izradili dijelom
daći zagrebačke Obrtničke škole, a dijelom su izrađeni u Šumarskom odsjeku Banske
uprave u Zagrebu, zatim nekojim modelima i t. d. Idejno se time preporučao preokret
i preobražaj dosadanjeg seljačkog kraškog gospodarenja potporom šumarstva, koje
poljoprivredi može dati usluge i pomoći kardinalnog značaja: eliminirati gospodarski
štetno djelovanje bure i posoliee, čuvati postojeće i stvarati novo produktivno tlo.
Dobro orijentisana poljoprivreda prijatelj je šuma i šumarstva na kršu!


Neposrednim promatranjem se moglo konstatovati, da je zanimanje za šumarski
dio Jadranske izložile sa strane posjetilaca bilo veliko, a i u dnevnoj štampi su za
vrijeme izložbe i poslije nje isticani bili uređenje i idejna vrijednost i važnost toga
šumarskog dijela izložbe. (Uzima se na znanje!)


4. — Blagajnik Oskar Dremil podnosi izvještaj o stanju imovine i o blagajničkom
poslovanju u vremenu od 3. odborske sjednice dne 15. V. o. g. te o pregledu zaključnih
računa sa strane nadzornog odbora Udruženja, što se sve po saslušanju uzima na
znanje. Po tom čita ´blagajnik prijedlog budžeta za god. 1939., koji se stavak po stavak
pretresa i u glavnom bez promjene usvaja, te će tako biti predložen 62. (XVII.) godišnjoj
glavnoj skupštini Udruženja dne 2. X. 1938. u Vinkovcima, a otisnut zajedno
sa izvještajem Upravnog odbora o radu u poslovnoj godini 1937/38.
Osim toga se tokom rasprave zaključilo: 1. Da blagajna u buduće knjiži primljenu
stanarinu za iznajmljene prostorije Šumarskog Doma u čitavom iznosu bez odbitaka
taksa, a uplaćene takse na primljenu stanarinu kao poseban izdatak. — 2. Na
obrazloženi prijedlog podpredsjednika prof. Dr. A. Petračić a predložit će Upravni
odbor 62. godišnjoj skupštini da stvori zaključak i stavi u dužnost novom odboru Udruženja,
da zamoli članove utemeljače, koji su u smislu ranijih pravila uplatili tada odgovarajuće
manje utemeljne doprinose, da iste nadopune na iznos od 2000 Din., koliko
je sadanjim pravilima predviđeno, ili da se odreknu primanja Šumarskog Lista, koji
Udruženje stoji znatno više od članarine redovitog člana, a pogotovo više od kamata
za te manje utemeljiteljne uplaćene iznose. — 3. Na prijedlog g. ing. Miklau-a stavlja
se u dužnost blagajniku, da poradi oko toga, kako bi Udruženju pristupilo što više
članova dobrotvora!


5. — Pretres osnove upustava i obrazaca za statistiku šuma i šumske privrede
prema dostavi Min. šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor br. 3528/38.
Nakon rasprave u kojoj sudjeluju gg. Miklau, Nikolić, Dr. Petračić, Premužić i
Dr. Petrović zaključuje se da se u odgovoru Ministarstvu šuma i rudnika pored ostaloga
naročito naglasi slijedeće:


1) Statistika fiaša treba da se pored udovoljenja našim najprečim potrebama
prilagodi i zahtjevima međunarodne statistike, kako se njeni principi izgrađuju zaključcima
međunarodnih šumarskih kongresa i međunarodnih ustanova za unapređivanje
svjetske šumarske privrede, ali da se u prvi čas sabiru samo neophodno nužni
podaci, a od podređenih šumarskih nadleštava samo oni, koje ona prema stanju i načinu
svojega knjigovodstva zaista mogu i dati.


2) Zasnovani obrasci mnogi su zamišljeni prefino i komplicirano, ipa bi se podaci
mogli dobiti samo iz nekih naših krajeva. Davanje nekih podataka za obrasce iziskivalo
bi ogroman prethodan rad za nekoliko samo brojaka, a da te brojke u onom
obliku, kako ih obrazac predviđa, ipak ne b; ništa korisnog rekle. Traži se primjerice


523