DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 60     <-- 60 -->        PDF

preporodnog rada na kršu i na području grada Zagreba, jer da je vrlo važno, da u
prvom redu školana narodna inteligencija i javni radnici budu upućeni u nove poglede
mogućega preporodnog rada na kršu. Pozivima, da održi niz predavanja po mjestima
Dalmacije i Hrvatskog Primorja, nije se poradi prcopterećenosti poslom mogao odazvati,
no spremio je dva nova članka detaljno obradivši nekoja poglavlja, koja je u
svojoj raspravi »Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici« (Šum. List broj 1.
1938.) samo kratko napomenuo. Kad se i ti članci otisuu u Šumarskom Listu, moći će


g.g. kolege sa službom na kršu, ukoliko misle, da su nazori ispravni, udovoljiti lakše
željama školane inteligencije ili seljačkog pučanstva, da se pomoću predavanja upute
u rad na kršu zamišljen na ovaj način.
11. — Kretanja u članstvu J. Š. U.
a) Primljeni su novi članovi, za redovite: Rude ž Marko , veleposjednik, Rifonica;
Zor e Olga , veleposjednica, Beograd; Star e F e 1 i k s, veleposjednik, Kolovec;
Dr. K o b a 1 Josip, odvetnik, Ljubljana ; Crnadak Milan, viši šum. savjetnik,
Vinkovci; Mate j ing. B u t k o v i ć, šum. pristav i šef šum. uprave, Kamensko; M a rković
ing. S t e v o, šum. savjetnik, Daruvar; Chylak ing. Roman, šef šumske
uprave, Zavalje ; P e r k u č i n ing. I s i d o r, šum. pristav, Dvor ; Ing. D ž o 1 i ć Košta,
Kavadar; Srdić Dušan, sreski šum. referent, Travnik; Ing. Jedlovski Dušan,
sres. referent, Benkovac; Ing. Alikalfi ć F a z 11 j a, čin. pripravnik, Travnik.


b) Primljeni su novi članovi pomagači : Scverinski Vladimir, stud. forest,
Zagreb: Čolić Dušan, stud. forest, Beograd; Lipovšćak Juraj, stud. forest.,
Zagreb; Rupčić Nikola, stud. forest., Zagreb.


c) Prestali su biti članovima istupom: ing. K o n j a r Stanko , viši pristav,
Banjaluka; Tabaković T o d o r, podšumar, Turbe; Ing. Sergije Stepanov,
Turbe; Batalo Milan, podšumar, Tuzla.


d) Umrli su: Ing. Tiho mir D i v j a k, šum. inspektor, Beograd; Ing. Laza
Petrović, Beograd; Ing. Petronijević Slavko, Cetinje.


12. — Tajnik Ing. Premužić čita nacrt izvještaja Upravnog odbora o radu u god.
1937/38. (Uz više direktiva za nadopunu nacrt se izvještaja prima!)
13. — Definitivno utvrđenje dana 62. (XVII.) godišnje glavne skupštine. Nakon
rasprave, kojoj prisustvuju i g.g. kolege Ing. Milan Crnadak, viši šumarski savjetnik
sa strane g.g. kolega kod državne šumske direkcije u Vinkovcima, te ing. Luka Šnajder,,
direktor šuma i ing. Emil Benić sa strane g.g. kolega kod Direkcije šuma Brodske
Imovne općine, zaključuje se:
1. Da se sjednica Upravnog odbora prije skupštine održi dne 1. X. 1938. u 3 sata
popodne u dvorani Imovne općine.
2. Da se 62. (XVII.) godišnja glavna skupština održi u nedjelju dne 2. oktobra
1938. u dvorani Zanatlijskog udruženja (Obrtnom domu) u Vinkovcima sa početkom
skupštine u 9 sati.
3. Pored ostalog dnevnog reda održat će na skupštini predavanje g. ing. P e t a i
O s t o j i ć, viši savjetnik Min. š. i r. pod naslovom: »Problem potrajnosti
prihoda K r. Direkcije šuma Vinkovci«.
4. Dne 3. X. održat će se naučna ekskurzija u stare slavonske hrastike (Trizlovi,
Radiševo i Rastovo) Brodske imovne općine oko željez. stanice Drenovci. Kao uvod
u razgledavanje tih šuma održat će na terenu predavanje g. Ing. Iva n Srn i 1 a j , viši
šumarski savjetnik pod naslovom : »Način uzgoja i i s k o r i š ć a v a n j e slavonskih
hrastika«. Vrativši se oko 16 sati u Vinkovce nastavit će se toga dana
skupštinski rad (zborovanje), ako se ne rasprave svi predmeti dne 2. X.
5. Dne 4. X. održat će se naučna ekskurzija u šume Kr. Direkcije Šuma Vinkovci
prolazeći od želj. stanice Spačva šumskom željeznicom šumske srezove »Spačva«
»Kragujna«. Kao uvod u razgledavanje tih šuma održat će na terenu predavanje g. Jug.
Đuro Šokčević, viši šum. savjetnik Dir šuma, pod naslovom: »O specijalnom
526