DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 62     <-- 62 -->        PDF

dospjeli izraditi, pa stoga iznosi predloge s obrazloženjima usmeno. Nakon rasprave,
u kojoj učestvuju svi prisutni odbornici, konstatuje se, da je za zauzimanje određenog
stanovišta Udruženja po tom pitanju potrebno, da oni članovi Udruženja, kojima su
prilike detaljnije poznate izrade pismeno konkretne predloge s detaljnim obrazloženjem.
Dostavom toga elaborata članovima Upravnog odbora pravovremeno prije sjednice,
moći će se predmet valjano raspraviti i stvoriti zaključak o smjernicama rada Udruženja
u tom predmetu.


d) Tajnik Ing. Pr e muži ć čita molbenicu namještenice Udruženja gdice Ljubic
e J o z i ć od 20. VIIT. 1938., kojom moli. da joj se kod Penzionog zavoda za
službenike u Ljubljani prikupi toliko godina, da stekne pravo na mirovinu, jer bi unatoč
svojeg 16-godišnjeg službovanja kod Udruženja i unatoč toga, što se sada uplaćuje
kod penzionog zavoda službenika u Ljubljani, u slučaju veće bolesti i nesposobnosti
za službu ostala potpuno bez sredstava i bez ikakove pomoći. S tirn u vezi čita se
odgovor Penzionog zavoda za službenike u Ljubljani od 26. VII. 1938. na upit Uprave
udruženja od 23. V. 1938. broj 390, gdje se javlja da bi prikupljivanje 5 godina stajalo
Din. 10.846.—, 10 godina Din. 19.660.—, a za 15 godina Din. 36.980.—.


(Nakon rasprave zaključuje se da se molba predloži ovogodišnjoj glavnoj skupštini
na odluku, a u predlogu budžeta za god. 1939. da se unese svota, kojom bi se
omogućilo naknadno prikupljivanje 5 godina penzionog osiguranja, ako to glavna skupština
zaključi!)


Sjednica je bila prekinuta u 13 sati, nastavljena u 15 sati, a po predsjedniku
Dr. Dragoljubu Petroviću zaključena u 20.15.


Ovjerovi i uju:
Predsjednik: Tajnik:


Dr. Ing. Dragoljub Petrović v. r. Ing. Ante Premužić v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JULU GODINE 1938.


Redoviti: Briksi Stjepan, Varaždin Din. 100.— za god. 1937; Bula M. Konst.,
Durđenovac Din. 25.— za III. četvrt 1938; Buriakov Dorde, Niš Din. 100.— za god.
1936; Flog] Stanko, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Ginculj Sergij, Ćuprija Din. 100.—
za god. 1938; Heim Johan, Oriovac Dm. 50.— za I. polg. 1938; Matolniik Ivan, Zagreb
Din. 100.— za god. 1938; Mihaldžić Vidoje, Garešnica Din. 100.— za god. 1937; Majer
Dragutin, Vojnić Din. 100´.— za god. 1938; Metlaš Jovan, Zagreb Din. 100.— za god.
1938; Nedok Cedomir, Pirot Din. 100.— za god. 1938; Neidhardt Nikola, Zagreb Din.
9.— ; Navračić Ivan, Cetinjgrad Din. 100.— za god. 1938; Oklobdžija Čedotnil, Majur
Din. 50.— za II. polg. 1936; Oraš Igo, Split Din. 1C0.— za god. 1938; Pere Zvonko,
Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Piršić Vilim, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Prokopljević
Nenad, Podr. Slatina Din. 100.— za god. 1937; Radović Ratomir, Bos. Gradiška
Din. 100.— za god. 1938; Serdar Stjepan, Sušak Din. 10O.— za god. 1937; Strepački
Vjekoslav, Pakrac Din. 100.— za god. 1937; Zivanović Branko, Kruševac Din.
40.— za god. 1931.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Košić Aleksander, Beograd
Din. 100.— za god. 1938; Ružić Ante, Beograd Din. 80.— za god. 1938; Petrović Radiša,
Stragari Din. 100.— za god. 1938; Rogina Tugomil, Veliko Gradište Din. 50.— za II.
polg. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Cokl Martin, Ljubljana Din.
100.— za god. 1938; Dotela Oton, Preddvor Din. 10O.— za god. 1938: Šusteršić Mirko,
Ljubljana Din. 100.— za god. 1938; Urbas Janko Ljubljana Din. 100.— za god. 1938;
Zumer Aloizije. Mozirje Din. 200.— za god. 1932 i 1933.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Kijametović Svetislav, Ohrid
Din. 200.— za god. 1934 i 1935; Kostić Metodije, Devdelija Din. 50— za I. polg. 1938:


528