DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ipak su rezultati bili izvanredno dobri: plantaža plemenite vrbe
dala je dobar urod i skoro nije zaostala od drugih plantaža, koje su u
normalnim prilikama. Najveći prirast vrba je dala u maju mesecu i to
sa oko 60 cm., najmanji u toku sušnog avgusta. U pogledu pojedinih mesta
u prirastu je bilo dosta šarenila: naime na uzvišenim gredama čuna nanosa
prirast je najmanji, oko 50 cm, što je uostalom potpuno razumljivo,
a u nizinama, udolicama i jarugama mikroreljefa prirast je iznosio
2,50 mt.


Razume se, da je upliv navedenih negativnih prilika trebalo nadoknaditi
odgovarajućom negom. Stoga se prašenje vršilo u toku 1933
godine 10 puta. Kiša se mogla iskoristiti samo jedan put i to kasno krajem
jula meseca. Voda se delila na više struja, tako da je natopljen veći
deo kompleksa.


SI. 4. Poslednja pregrada od pletera i palisada od vrbovog kolja u bujici »Beloj Dolini«
u srezu preševskom. Fotografisano je nakon 3 meseca od izrade.


Kao opšte pravilo, sve su vrste dale veći prirast na donjem delu
čuna nanosa, u kojem ima više vlage, a najveći je prirast zabeležen u
blizini Krševičke reke, gde se već oseća blizina podzemnih voda. Znatan
prirast takode je u dugačkim udubinama i jarugama, a bez obzira na
kotu i udaljenost od Krševičke reke. Što se tiče pojedinih vrsta, one nisu
pokazale neku naročitu razliku u prirastu i habitusu pri istim uslovima.
Jedino bi se moglo reći, da S. americana bolje podnosi sušu od ostalih
i ako po svojoj prirodi raste nešto sporije. Vegetacija ove vrste trajala
je za oko 20 dana duže od S. viminalis i amigdalina. Inače S. viminalis
dala je najveći prirast. Postotak primanja reznica je 100.


Cifre će najbolje pokazati rezultat matice plemenitih vrba u Vrbanovom
Dolu za 1933 godinu. Plantaža zasađena sa 125.000 reznica dugih


547