DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 16     <-- 16 -->        PDF

TIPIZIRANA 5EMH


UREĐENJH DONJEG DEIH ..1.. POSREDSTVOM:
ŽIVIH ........


H


i


o


o


a


5


p


SI. 5. Pri upotrebi živih pletera-izohipsa na čunu nanosa treba obratiti veću pažnju na
postojeće jaruge i vododerine. Jedna od jaruga pokazanih na nacrtu osigurana je po
jednim pleterom bez krila iza svake izohipse. Prostor između tih pletera treba popuniti
i nabiti zemljom, a ozgo izraditi kaldrmu. U drugom slučaju (desno) predviđen je nasip
sa nagibom 1 :2 i kaldrmom. Liniju ravnoteže između izohipsa treba predvideti sa
padom J = 0.