DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ovaj se palliativ pokazao, kako je trebalo i očekivati. Sam sistem
u toku prve godine trebao je nadzora i neznatnih opravaka i dopuna na
dva mesta.. Tamo, gde je bila velika prirodna jama i nasip iza pregrade
bio nehatno izrađen, trebalo je taj nasip popuniti. Morala su se još više
podići krila nasipa, koja su spojena sa, terenom, a površinu nasipa pobuseniti.
Inače je ovaj sistem odgovarao svom cilju: Ali čim je voda prelazila
poslednji najniži pojas od pletera i prelivala se na neosigurano
tlo, ona se odmah koncentrisala u nekoliko jačih struja i pravila vododerine,
jer je čun nanosa ovde b´o rebrast. Ova je pojava bila i prve i


SI. 7. Klasičan primer upotrebe živih, pletera u sistemu. Fotcgrafisano je 3 dana nakert
izrade, a posle prolaza voda, koje su već pokrile podslaplja materijalom.


druge godine i tu ništa nije pomogla ni vrba, koja je bila veoma dobro
razvijena. Taj deo raznica, koji se nalazio u struji, ostao je sa otkrivenim
korenjem. Kako ni druge godine nije bilo mogućnosti za izvođenje konačnog
uređenja čuna nanosa, pribeglo se sa neznatnim sredstvima drugom
palijativu: naime, u novoobrazovanim jaružicama, koje su bile neznatne
dubine, isprepleteni su pleterčići, koji su služili kao minijaturne


552