DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Od većeg je značaja predvideti i odrediti pad izjednačenja prema
krupnoći materijala. Nikada ne treba projektovati suviše velik pad. U
prvo vreme usled velikih količina uskomešanog materijala, dok se potpuno
ne završi taloženje, pad nanosa može biti velik do 10, a i 12%
(SI. 7 ; 8). Podslaplja pletera i njihov donji deo će se pokriti materijalom,
a može biti, da će se nanos popeti i do samog vrha pletera. Ali je ova
pojava privremena il nije štetna, pošto stvara veću rezervu vlažnog materijala
i ovaj nanos zadržava i čuva vlagu, koja je tako potrebna baš u


SEMA


PROCESA TALOŽENJA I KRETAMJA MATERIJALA


A B
objekti projekiovani sa *% objekti projekiovani sa
i većim padom


definitivna ravnoteža
objekti su stabilni podtokam objekti padaju


SI. 9.


prvo vreme za rašćenje pletera. Sem toga projektovanje malog pada u
izvesnim slučajevima dozvoljava ukidanje izrade podslaplja. Obično već
druge godine, a može se desiti i u prvoj, što zavisi od količine taloga,
prolazi relativno mnogo čistija voda i izaziva pad dna i otkrivanje pletera.
U ovom slučaju, ako je projektovana linija pada velika, proces pada
se nastavlja, otkriva podzemni deo pletera, izaziva sušenje kolja, a i
podlokavanje i pad pletera (SI. 9).


554